Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Test transakčního a transformačního vedení

Stránka naposledy upravena 11:26, 29 Dub 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

  (ze skript: Teorie a praxe školského managementu: Petr Kazík, Ostrava 2009, určeno pro další vzdělávání,

  Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníku škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji)

   

  Test transakčního a transformačního vedení:  (vypracujte)


  Tento test zjišťuje preferenci nástrojů používaných k vedení. Volba těchto nástrojů záleží jak na osobnosti a hodnotách manažera (ředitele), tak na úrovni podřízených pracovníků, či sféře řízení.
  Máte před sebou řadu tvrzení. Zkuste se zamyslet, jak se na vás dívají spolupracovníci, ať už kolegové nebo podřízení. Každé tvrzení pak můžete popsat na škále 1 až 5:


  1.vůbec ne
  2.zřídka
  3.občas
  4.dosti často
  5.skoro vždycky
   Zvolenou hodnotu 1 až 5 napište za příslušného tvrzení.
   

  1. Dokáže lidi kolem sebe nadchnout úkoly.
  2. Lidé mu zcela důvěřují.
  3. Vyvolává v lidech pocit jejich vlastní důležitosti pro plnění úkolu.
  4. Věnuje zvláštní pozornost pracovníkům, které ostatní opomíjejí.
  5. Vede lidi k otázkám, které si nikdy předtím nekladli.
  6. Jasně vysvětlí, co je třeba udělat, aby byly výsledky oceněny.
  7. Dává jasně najevo, co si pracovníci nesmějí dovolit.
  8. Je pro ostatní vzorem k následování.
  9. Pozitivně ovlivňuje postoje pracovníků vůči firmě.
  10. Dodává lidem pocit sebedůvěry.
  11. Zajímá se o to, čeho chtějí lidé dosáhnout, a pomáhá jim v tom.
  12. Způsobí, že lidé přemýšlí o problémech novým způsobem, jinak než předtím.
  13. Lidem je jasné, co dostanou za nadstandardní úsilí.
  14. Nekompromisně postihuje nekázeň pracovníků.
  15. Lidé se cítí dobře v jeho (její) blízkosti.
  16. Všichni ho (ji) respektují.
  17. Umí pracovníkům ukázat jejich přednosti.
  18. Ke každému pracovníkovi přistupuje individuálně.
  19. Po poradě s ním (s ní) lidé často pochopí věci, kterým předtím nerozuměli.
  20. Ten, kdo ho podporuje, dostává to, co potřebuje.
  21. Jeho pracovníci se bojí nesplnit to, co jim uložil.
  22. Lidé jsou pyšní na to, že s ním mohou (s ní) pracovat.
  23. Lidé věří, že dokáže překonat jakoukoliv překážku.
  24. Dovede překonat nejistotu svých podřízených.
  25. Na poradě se zajímá o mínění všech pracovníků.
  26. Vytváří na pracovišti tvůrčí klima.
  27. Dá se s ním vyjednávat o odměně za nadstandardní práci.
  28. Nekvalitní pracovník se v jeho kolektivu dlouho neudrží.
  29. Povzbuzuje pracovníky, aby vyslovili své nápady a myšlenky.
  30. Má jasnou představu (vizi), kterou přenáší na pracovníky.
  31. Dává lidem důvěru v jejich vlastní schopnosti.
  32. Přistupuje k mladším a níže postaveným pracovníkům jako k sobě rovným.
  33. Zpochybňuje to, co lidé berou za samozřejmé.
  34. Lidé musí vědět, co chtějí. On(a) jim ukáže, jak toho dosáhnout.
  35. Přísně postihuje nepořádky na pracovišti.
  36. Povzbuzuje optimistický postoj pracovníků k budoucnosti.
  37. Je pro pracovníky symbolem úspěšnosti.
  38. Zdůrazňuje kvality jednotlivců.
  39. Snaží se pomáhat lidem, pokud mají problémy.
  40. Podněcuje pracovníky, aby hledali rezervy v práci vlastní i v  práci kolektivu.
  41. Pro pracovníky, kteří dobře pracují, hledá možnosti služebního postupu.
  42. Rázně srovná nadměrně sebevědomého pracovníka.
   
  Výsledky: Test nástrojů vedení

  1. Vepište číselné hodnoty, připsané jednotlivým tvrzením v testu, do následující tabulky:

  nástroj vedení
  otázka koeficient
  výsledek
  charizma
  1    8    15    22    29    36      x 0, 5  
  2    9    16    23    30    37
  povzbuzení
  3   10   17    24    31    38      x 1  
  osobní úcta
  4   11   18    25    32    39      x 1  
  intelektuální stimulace
  5   12   19    26    33    40      x 1  
  slíbená odměna
  6   13   20    27    34    41      x 1  
  hrozící postih
  7   14   21    28    35    42      x1  

   

  2. Sečtěte hodnoty v jednotlivých řádcích a součet vynásobte příslušným koeficientem.
  3. Maximální hodnota koeficientu je 35, minimální 7, průměrná 21.

  Nástroje, který dosahuje číselné hodnoty 7-18, využíváte poměrně málo.

  Nástroje, který dosahuje číselné hodnoty 19-23, využíváte průměrně.

  Často používáte nástrojů, které dosahují číselné hodnoty vyšší než 23.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova