Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Test čtyř typů jednání vedoucího

Stránka naposledy upravena 11:15, 29 Dub 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

  (ze skript: Teorie a praxe školského managementu: Petr Kazík, Ostrava 2009, určeno pro další vzdělávání,

  Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníku škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji)


  U každé otázky rozdělte 4 body podle toho, jak vystihují vaše názory a chování v roli vedoucího. Nejvýstižnější odpověď dostává nejvíce bodů, nejméně výstižná žádný bod. Jsou možná například tato rozdělení: 0-3-0-1, 0-0-4-0, 1-0-2-1, atd., součet bodů u jedné otázky musí vždy dát dohromady 4.
   

  1.
  Mým úkolem jako vedoucího je hlavně:
  A.____vyhnout se nepříjemnostem na pracovišti,
  B.____nekompromisně trvat na splnění úkolů,
  C.____motivovat pracovníky k lepším výkonům,
  D.____dbát o spokojenost pracovníků.
   

  2. Hrozí-li nesplnění termínu odevzdání práce, je třeba:
  A.____hledat vysvětlení,
  B.____udělat dusno a pohrozit postihem,
  C.____poradit se s pracovníky, jak úkol splnit,
  D.____povzbudit pracovníky.
   

  3. Nejraději mám takového pracovníka, který:
  A. ____nedělá zbytečné problémy,
  B. ____plní svůj úkol a nemudruje,
  C. ____dává k dispozici různé vlastní nápady,
  D.____ udržuje na pracovišti pohodu a přátelskou atmosféru.
   

  4. Když pracovník odmítne dělat nepříjemnou práci, je nejlepší:
  A.____udělat tu práci sám,
  B:____udělat s ním krátký proces – postihnout na penězích nebo vyhodit,
  C.____nechat si vysvětlit důvody,
  D.____nabídnout mu zvláštní odměnu.
   

  5. Na výkon pracovníků má nejvyšší vliv:
  A.____klid na pracovišti,
  B.____přísnost vedoucího,
  C:____možnost pracovníků podílet se na rozhodování,
  D.____dobré osobní vztahy.
   

  6. Nejvíc mi vadí, když pracovníci:
  A.____mi komplikují život různými výmysly,
  B.____nestíhají práci,
  C.____u práce nepřemýšlejí,
  D.____vyvolávají konflikty.
   

  7. Při novém a obtížném úkolu je třeba věnovat nejvíce pozornosti:
  A.____zachování chladné hlavy,
  B.____důkladnému naplánování práce,
  C.____přípravě a motivaci pracovníků,
  D.____vytvoření příznivé atmosféry.
   

  8. Když pracovník na svou práci jasně nestačí, je třeba:
  A.____nedělat paniku a počkat, až se to naučí,
  B.____vyměnit ho,
  C.____osobně ho naučit to, co má umět,
  D.____pomoci mu s prací.
   

  9. Ke zpožďování termínů dochází především kvůli:
  A.____objektivním příčinám, které lze těžko ovlivnit,
  B.____osobní nekázni pracovníků,
  C.____špatné komunikaci mezi vedoucími,
  D.____velké náročnosti úkolů.
   


  Sečtěte počet bodů pro A., B., C., D. Tam, kde máte nejvíce bodů, je váš dominantní styl vedení, to, co je na druhém místě, znamená záložní styl. Přitom:
  A = volný průběh,
  B = plantážník,
  C = týmový vedoucí,
  D = vedoucí spolku zahrádkářů.
   

  Styly řízení
  Týmový vedoucí (9,9) – orientovaný na dosažení cíle, týmový přístup, oddanost pracovníků a společné řešení problémů.


  Volný průběh (1,1) – snaží se pouze do té míry, aby na svém místě přežil.


  Plantážník (9,1) – věnuje se pouze plnění úkolu a dosahování co nejvyššího pracovního výkonu; opírá se o moc a autoritu, důsledně kontroluje lidi – diktuje jim, co mají dělat a jak.


  Kompromisník (5,5) – dosahuje přiměřeného výkonu balancováním mezi potřebou splnit úkoly na jedné straně a snahou udržet únosnou morálku lidí na straně druhé.


  Paternalista (9+9) – kombinuje zájem o lidi s orientací na úkol. Nejde však o skutečnou integraci, jak je tomu u stylu 9,9.


  Oportunista – používá všech stylů neprincipiálním způsobem. Ve snaze dosáhnout výhod, zejména pak platu nebo povýšení, napodobuje takový styl, který je zrovna v organizaci žádaný.

   

  vedoucí spolku zahrádkářů                                                                týmový vedoucí

  1, 9               9, 9

  O

                    RI
                    EN
            5, 5 kompromis       TA
                    CE
                    NA
                    LI
                    DI
  1, 1               9, 1  

  ORIENTACE NA ÚKOL

  volný přůběh                                                                                            plantážník

   

  Všechny své body zapište do tabulky, zjistíte, jaký je Váš styl řízení.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova