Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Edmodo

Stránka naposledy upravena 20:05, 15 Pro 2012 uživatelem Lukáš Bajer

   

  URL odkazu  http://edmodo.com
  Anotace odkazu

  Edmodo je sociální síť podobná Facebooku, vyvinutá přímo pro potřeby výuky. Na rozdíl od Facebooku (a facebookových účtů) umžoňuje Edmodo učiteli vést, hlídat a také usměrňovat to diskusí, komentářů a další.  Je zcela zadarmo, ale na rozdíl od e-learningových nástrojů (jako např. Moodle) funguje aplikace v rámci cloudu a nevyžaduje instalaci a žádnou správu.

  Doporučení V Edmodu si podobně jako na Facebooku učitel vytvoří skupinu (třídu), do které se žáci přihlásí.  

  edmodo1.png

  náhled hlavní strany v Edmodu

   

  Stručný popis aplikace

  Edmodo lze popsat jako mikroblogovací platformu nebo ještě přesněji jako sociální síť, na níž jsou uživatelé rozděleni do virtuálních tříd. V těchto třídách mohou učitelé a žáci sdílet poznámky, materiály, odkazy k zajímavým článkům nebo vzdělávacím videím a další záležitosti, které se týkají výuky. Na Edmodu nemusíte jen sdílet materiály z hodiny - prostředí můžete snadno například využít k tomu, abyste své žáky učili, jak na úkolech a projektech spolupracovat on-line.

  Na rozdíl od známých sociálních sítí, jako jsou třeba Facebooku nebo GooglePlus, mohou na Edmodu administrátoři skupin, tedy jednotliví učitelé, řídit veškeré diskuse a veškeré aktivity, které se v rámci skupiny dějí.

  Edmodo ovšem není klasická e-learningová platforma jako například Moodle. Služba probíhá v hostovaném prostředí online, v tzv. cloudu, a proto není nutné  upravovat informační systém školy či službu instalovat na školní server. Pokud chcete pracovat, stačí internetové připojení a prohlížeč. Edmodo můžete navíc ovládat také přes aplikace z mobilních telefonů nebo tabletů se systémem Android nebo OS.

  V současné době můžete Edmodo používat zcela zdarma. Celá služba se sice nabízí jen v anglickém jazyce, ale vzhledem k tomu že se autoři rozhraní snažili napodobit prostředí dětem známého Facebooku, problémy s orientací a používáním Edmoda žáci nemívají. A těch několik kroků jak s prostředím pracovat se snadno naučí i učitelé, kteří si se svou angličtinou nejsou úplně jistí.

  Právní požadavky

  Vzhledem k tomu, že se sídlo společnosti Edmodo nachází ve Spojených státech amerických, vztahuje se na použití služby zákon Child On-line Privacy Protection Act.

  Tento zákon stanovuje, že chcete-li použít službu , která sbírá data o uživatelích (jako například uživatelské jméno, heslo nebo třeba e-mail) pro uživatele mladší 13 let, potřebujtee získat písemný souhlas zákonných zástupců dítěte. V případě použití aplikací v průběhu vzdělávání se tento věk posunuje až do 18 let.

  Edmodo si dále vyhrazuje právo kdykoliv vyžadovat doložení tohoto písemného souhlasu pro každého nezletilého uživatele.

  Na naší škole jsme dopisem vysvětlili rodičům, co Edmodo nabízí, proč a jak ji chceme používat a následně vyžádali návratku se souhlasem. Teprve poté jsme žákům do služby umožnili přístup. Dopis pro rodiče s návratkou i pravidla použití Edmoda najdete jako přílohu tohoto článku.

  Stručný popis prostředí

  Uživatelské prostředí Edmoda je velmi jednoduché. Svým vzhledem i názvy činností připomíná Facebook, a proto s jeho ovládáním nemají - ani mladší - žáci většinou problémy. Aplikace prošla v nedávné době úpravou grafického vzhledu, její hlavní ovládací nástroje však zůstaly Facebooku hodně podobné.
   
  V levé horní části obrazovky se nachází panel s odkazy pro pohyb v prostředí.
  • Kalendář (Calendar) - slouží jako běžný kalendář (jeden pro všechny skupiny), navíc se zde zobrazovat  termíny odevzdání úkolů a upozornění (Alert)
  • Přehled známek (Grades)- odkaz na tabulku s přehledem známkování
  • Knihovna (Library) - online disk, kam si můžete uložit materiály a dokumenty ke sdílení.
  V levé horní části obrazovky se nachází dvě tlačíka pro nastavení profilu.
  • Profile - slouží k nastavení profilu, 
  • Account - slouží pro další nastavení účtu.
  Pod nimi leží "štítek" označený  Notifications.
  Zde se objevují nové události - upozornění, které třídy a kteří žáci odevzdali úkoly, nové vzkazy, upozornění na nové členy či zodpovězené ankety a testy.
   
  V levé části obrazovky pod profilovou fotkou se nachází nově prostor vyhrazený komunikaci a pod ním panel s přehledem tříd (tedy skupin). Kliknutím na skupinu si zobrazíte její obsah.
   
  Střední část obrazovky slouží pro komunikaci, zadávání úkolů, testů. K ní se podrobněji dostaneme v dalším oddílu.
  Nad tímto prostorem se nově nachází panel pro základní práci se skupinou. Umožní vám zobrazit si všechny příspěvky (Posts) ve skupině, složky v knihovně přiřazené zvolené skupině, jednotlivé členy skupiny (Members) a skupinky v rámci skupiny. Na práci se skupinou se podíváme v samostatné části.

  Get Adobe Flash player

   

  Přihlášení do aplikace

  Pro první přihlášení zvolte jednu z možností – I’m a Student nebo I’m a Teacher. Pro komunikaci s Edmodem použijte svůj pracovní e-mail. Jako učitelé totiž budete muset zadat školu, na které učíte. Edmodo si vyhrazuje ověřit, zda vzdělávací instituce, kterou jste registrovali, existuje. V uživatelském jménu není možné použít české znaky, ve jméně a příjmení je použít můžete.
   
  Žáci se do Edmoda přihlašují pomocí šestiznakového kódu, který jako učitelé získáte při založení skupiny. Vzhledem k tomu, že žáci v praxi nečtou, kam se přihlašují, doporučuji upozornit je, že do aplikace nemusí zadávat svoji e-mailovou adresu.
   

  Práce se skupinou (třídou)

  Skupinu založíte kliknutím na tlačítko Create v levé části obrazovky. Po vyplnění základních údajů o skupině (název, oblast vzdělání a věk žáků – tj. víceméně stejný jako K-12 v USA) získáte šestiznakový kód, který předáte žákům. S jeho pomocí se budou do vaší skupiny (třídy) přihlašovat.
  vytvorit-skupinu.png
   
  Pomocí lišty pod názvem skupiny se můžete přepínat mezi nabídkou práce ve skupině. Posts zobrazí všechny příspěvky ve skupině. Tlačítko Folders zobrazí přiřazené složky v knihovně materiálů, Members zobrazí členy skupiny. V nabídce Small Groups uvidíte vytvářené podskupiny (pracovní týmy).
   
  Menu skupiny
   
  Jak změnit žákovské heslo
  Pole pro změnu heslaAsi nejčastější problém, s nímž se učitel při práci v jakémkoliv e-learningovém prostředí setkává, jsou zapomenutá přístupová hesla.

  V Edmodu může každý učitel ze své skupiny žákovo heslo změnit. Díky tomu se žáci mohou kdykoliv do skupiny přihlásit, aniž by museli vyhledávat správce systému. 

  Změnu hesla provedete vybráním patřičného žáka ve skupině a poklepáním na tlačítko Reset password v pravé části obrazovky. V této části můžete také vygenerovat přístupové kódy pro rodiče.
   

  Jak zaslat žákům vzkaz a další

  • Note neboli „vzkaz“ je klasický, délkou neomezený vzkaz, který můžete poslat jednomu žáku, rodiči, celé skupině žáků nebo rodičů, případně více skupinám najednou. Ke vzkazu můžete připojit soubor nebo odkaz na soubor uložený v knihovně dokumentů, nebo na jakoukoliv intenternetovou stránku.
  • Alert neboli upozornění se podobá vzkazu. Na rozdíl od Note je jeho délka omezena na 140 znaků.
  • Odkaz Poll vám potom umožní vytvořit jednoduchou anketu, na kterou žáci odpovídají zaklikáváním odpovědí.
  • Quizz neboli test nabízí možnost vytvořit test. Vzhledem k tomu, že právě online testy povyšují Edmodo ze sociální sítě na plnohodnotný e-learningové prostředí, budeme se mu věnovat v samostatném oddílu této wiki.
   
  Klíčová slova
  • edmodo
  • sociální síť

  Soubory 5

  SouborVelikostDatumAutor
   edmodo-souhlas-rodicu.docx
  Dopis pro rodiče s návratkou pro souhlas s použitím Edmoda ve výuce.
  23.62 kB17:05, 15 Pro 2012Lukáš Bajer
   edmodo1.png
  hlavní stránka
  187.71 kB19:14, 12 Říj 2012Pavlína Hublová
   edmodo2.png
  knihovna
  70.83 kB19:14, 12 Říj 2012Pavlína Hublová
   edmodo3.png
  odměny pro žáky (nastavitelné)
  43.95 kB19:14, 12 Říj 2012Pavlína Hublová
   vytvorit-skupinu.png
  Žádný popis
  152.82 kB18:34, 15 Pro 2012Lukáš Bajer