Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

    Rozsah přípravy:
    Upravit sekci
    Upravit sekci

    2 vyučovací hodiny

    Popis přípravy:
    Upravit sekci
    Upravit sekci
    Upravit sekci

    Cíle:
    Upravit sekci
    Upravit sekci
    Upravit sekci

    Při práci s textovým dokumentem budeme často používat tlačítka na panelu nástrojů. Při praktických činnostech se s nimi seznámíme. Na počátku hodiny si po spuštění aplikace Writer prohlédneme jednotlivá tlačítka a pomocí místní nápovědy se seznámíme s tím, k čemu slouží. Dále se zaměříme na vyjmutí a kopírování textu, vložení data a času, kontrolu pravopisu, vložení obrázku, uložení dokumentu a jeho otevření, tisk dokumentu, vyhledání a nahrazování slov.

    Aktivity:
    Upravit sekci
    Upravit sekci
    Upravit sekci

    Spustíme si textový editor Writer a nejprve se seznámíme s panelem nástrojů. Prohlédneme si jednotlivá tlačítka a pomocí místní nápovědy zjistíme, k čemu slouží. Tuto činnost provádíme ve dvojicích. Společně napíšeme dvě věty o naší sobotě a vyzkoušíme funkci jednotlivých tlačítek. Soubor uložíme do své složky. Podobně postupujeme u nového souboru neděle. Následuje diskuse se spolužákem, při které si vysvětlujeme funkci tlačítek na panelu nástrojů. Do pracovního listu (Pracujeme s nástroji) každý žák zapíše tlačítka, u kterých rozumí či naopak nerozumí jejich funkci - názvy tlačítek barevně rozliší. V tomto okamžiku přerušíme samostatnou práci a spolu se všemi žáky zkontrolujeme správné pochopení funkce nástrojů.

    Jako opakování je připraven třetí úkol - tlačítka Vyjmout a Kopírovat. Žáci u pracovních stanic mohou vyzkoušet funkci tlačítek v jednom z nově vytvořených souborů. Pro dvojice žáků je ještě připraven čtvrtý úkol - zkopírování a vložení textu, vložení aktuálního data a času. Doplníme nadpis a podpisy, zkontrolujeme pravopis a nově uložený soubor vytiskneme. Listy vystavíme na nástěnce. Vše je podrobně popsáno v pracovním listu (Pracujeme s nástroji).

    Další úkoly jsou již samostatné pro jednotlivé žáky. Nejprve si každý do své složky stáhne potřebné soubory (Zahrada, Odměna, Karlštejn). Poté se učíme vkládat obrázek k textu, text vhodně rozvrhnout, nezapomenout na žádné důležité informace, kopírovat, vymazat, vyhledávat a nahrazovat slova. A samozřejmě ukládat soubory do složky, najít ve své složce potřebný soubor a otevřít ho v textovém editoru.

    Vyučující hlídá konce vyučovacích hodin - vždy nám musí zbýt dostatek času na prezentaci prací žáků pro ostatní spolužáky. Každý žák v závěru tématu do pracovního listu zhodnotí svou práci.

    Pomůcky:

    pracovní list s hodnocením pro každého žáka či dvojici žáků (DUM)

    instalovaná aplikace Writer z balíku OpenOffice na žákovských stanicích

    potřebné soubory k procvičování učiva (DUM) - po instruktáži žáci zvládnou jejich stažení a uložení sami

     

    Další odkaz:
    Upravit sekci
    Upravit sekci

    http://malotridka.ic.cz

    Soubory 0

     

    Komentáře

    K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.