Přidat do kolekce

Jak pomáhám doma

Stránka naposledy upravena 16:08, 16 Lis 2009 uživatelem Mgr. Hana Pilařová

  Verze jako 19:59, 20 Říj 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

  Rozsah přípravy: 

  1 vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Zde napište cíle přípravy

  Aktivity:

  Zde popište aktivity nebo vkládejte odkazy na stránky, kde jsou aktivity popsány.

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období  1. období
  Rozvíjené klíčové kompetence  
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
  Mezioborové přesahy a vazby