Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Jak v kroužku členit děti podle věku ?

Stránka naposledy upravena 15:38, 27 Dub 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 11:37, 26 Ún 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Vycházíé se z podmínek na škole. Jde-li o malotřídní školu, pak je samozřejmé, že členy kroužku budou tvořit žácvi 1.-5. ročníku, reps. žáci nižších tříd ZŠ. Na úplné základní škole se všemi ročníky lze očekávat zájem ve větším věkovbém rozpětí, od 1. do 9. třídy. Samozřejmě že práce v takto zaplněném útvaru je náročnějí a specifivká. Je ale možná. Jak již bylo řečeno, šachy proti sobě mohou krát hráři bez rozdílu bvěku. Přesto má práce v takto složeném kolektivu svá specifika. 

      Neosvědčuje se přísně oddělovat mladí děti od těch starších. Mladfší děti mají jinou mentalitu a to se projevuje i na způsobu hry, která je více hrou než šachovou partií. Ti starší zase berrou hru příliš sportovně a bojovně,. což mlže být také  problém. Takže promísení věkovýcě rozdílných členů kroužřku přináší prospěch věem členům. Mlaffší se učí odvaze a bojovnosti od starších, ti starší se zase učí itrpělivosti a ovládánáí při hře s věkově mladšími soupeři.

      Nejvíce se nám osvědčilo časové prolínání dětí různého věku na schůzcekroužku. V den šachové schůzky přicházejí do hrací místnosti nejprve ti nejmladší, kteří teprve začínají. Mají také nejkratší vyučovací den, starší spolužáci se ještě učí. Vedoucí má na vedení těchto dětí potřebný klid aprotože jich je v kroužku menší počet, i více času na idnividuální práci s každým jednotloivcrem. Později přicházejí starší žáci, tak jak jim končší vyučování a zapojují se do hry, pomáhají vedoucímu s vedením a učením základů hry ty nemladší. Mladší asi po 1-2 hodinách odcházejí domů a k těm starším se přidávají ti nejstartší a nejzkušenější hráči, kteří mají nejdelší vyučovací den. S těmi může vedoucí pracovat náročnějším způsobem, nenepodobným vyučování a metodámn školní práce.  Účastnit se mohou samozřejmě i ti nejtalentovanější mladší žáci, nikdo není povinně z takové výuky vyřazovat. A tak ti nejtalentovanější mají prostor účastnit se schůzky v rozsahu 3-4 hodin, což je maximální trvání jedné schůzky kroužku. Tento systém pomáhá poměrně rychle najít talenty a opravdové nadšence a vede k rychlému sportovnímu růstu těch nejlepších, kteří nejen že se učí hrát, ale tím že pomáhají s výukou těch mladších, mají možnost dále sami sebe učit.