Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Nástup nových prvků v evropské ekonomice

Stránka naposledy upravena 19:27, 18 Led 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Verze jako 10:56, 18 Led 2022

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  v 16. a 17. století - úvod do tématu

  Rozsah přípravy: 

  Úvodní hodina k danému tématu

  Popis přípravy: 

  Úvodní materiál k tematicému celku Počátky novověku, očekávaný výstup: porozumí důsledkům zámořských objevů, jež vedly k podstatným hospodářským i mocensko-politickým změnám.

  Cíle:

  Základní seznámení s ekonomckými změnami

  Aktivity:

  Výklad a diskuse, nastavení cílů na další hodiny

  Žáci zpracovávají informace do myšlenkové mapy, aby si lépe uvědomili souvislosti. 
   

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období  gymnázium
  Rozvíjené klíčové kompetence

  - efektivně využívá různé strategie učení  

  - kompetence k učení: informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi

  Integrace průřezových témat

   Výchova k myšlení v evropských a globálních slouvislostech -

  Cíl: vnímat dopady a důsledky globalizačních a rozvojových procesů, rozlišovat mezi nimi příznivé i nepříznivé prvky a jevy, učit s ehledat kompromisy

  Výstupy  - porozumí důsledkům zámořských objevů, jež vedly k podstatným hospodářským a mocensko-politickým změnám
  Mezioborové přesahy a vazby  Člověk a svět práce - tematický celek Tržní ekonomika