Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Výstupy vzniklé v rámci programu Erasmus+

Stránka naposledy upravena 12:52, 23 Zář 2018 uživatelem slamova.v@zsbystrice.cz

  Autor:

  Rozsah přípravy: 

  Příprava slouží jako inspirace pro jednodenní celoškolní projekt nebo ji lze využít při výuce v jednotlivých hodinách

  Témata projektových dnů:

  - zdravý životní styl

  - životní prostředí a zdraví

  - olympijské a paralympijské hry

  - hry bez hranic (praktická etika, sport, životní prostředí) 

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Inspirace pro ostatní pedagogy

  Aktivity:

  Uvedené v publikaci u jednotlivých témat.
  Projekt byl realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. "Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží názory pouze autorům a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v nich. "

   

  Pomůcky:

  Uvedené u jednotlivých aktivit v publikaci.

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období První a druhý stupeň
  Rozvíjené klíčové kompetence Určitým způsobem jsou rozvíjeny všechny klíčové kompetence.
  Integrace průřezových témat Zde napište, pokud možno, jaká průřezová témata jsou do přípravy integrována
  Výstupy Uvedené v jednotlivých publikacích
  Mezioborové přesahy a vazby Výchova ke zdraví, ekologická výchova, výchova k občanství, prvouka, přírodověda, tělesná výchova, přírodopis.
  Klíčová slova (Upravit)

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.