Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Hydrostatický tlak

Stránka naposledy upravena 19:59, 6 Bře 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Verze jako 00:06, 28 Říj 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Rozsah přípravy: 

  1 vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Žák/žákyně:

  • spolehlivě vypočítává jednoduché příklady (hydrostatický tlak)
  • plní svoji roli ve skupině, skupině tím pomáhá k dobré práci

  Aktivity:

   

  Evokace:
  • 1. Napiš, co víš o hydrostatickém tlaku.
  • 2. Napiš, co myslíš, že jsi o hydrostatickém tlaku nepochopil, co ti zatím není jasné.
  • 3. Napiš, jak ses na dnešní hodinu připravoval.
  Uvědomění si:
  Výpočty příkladů z učebnice, skupinová práce po 3 (čteč – přečte příklad, nadiktuje zápis příkladu, počítač – zapíše vzorec, dosadí do vzorce a vypočítá, odpovídač – zformuluje odpověď)
  Vypočítat alespoň jeden příklad z každé skupiny příkladů
  Reflexe:
  1. Vrať se k bodu 2, který sis zapsal na začátku hodinu a oprav ho (třeba jsi už něco pochopil, nebo ti něco stále není jasné,…
  2. Jak probíhala práce ve skupině? Dokázal plnit svoji roli? Co ti při tom pomáhalo?
  3. Jak se budeš na příští hodinu připravovat?

  Pro evokaci a reflexi je k dispozici pracovní list.

  Pomůcky:

  pracovní list, učebnice, psací potřeby

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Zde napište informaci pro jaký stupeň a ročník je příprava určena
  Rozvíjené klíčové kompetence Zde napište klíčové kompetence, které jsou během realizace přípravy u žáků rozvíjeny.
  Integrace průřezových témat Zde napište, pokud možno, jaká průřezová témata jsou do přípravy integrována
  Výstupy  Zde napište výstupy podle RVP, ke kterým realizace přípravy směřuje
  Mezioborové přesahy a vazby Zde napište, pokud možno, informace o tom k jakým jiným oborům (vyučovacím předmětům) a jakým způsobem může mít realizace této přípravy vztah.