Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Výroba elektrické energie

Stránka naposledy upravena 20:22, 6 Bře 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Verze jako 00:45, 28 Říj 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Rozsah přípravy: 

  1 vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

   

  Žák/žákyně:
  • Určí podle typu elektrárny způsob přeměny energie při výrobě el. energie
  • Nalezne analogii mezi jednotlivými druhy elektráren
  • Vyhledá (relevantní) informace
  • Plní svoji roli ve skupině

  Aktivity:

   

  Evokace:
  • Co víš o výrobě elektrické energie?
  Uvědomění si: Skládankové učení (4 druhy elektráren – tepelná, jaderná, vodní, větrná) (zdroj textů: ČEZ Encyklopedie energetiky)
  Vyhledat a doplnit info do tabulky (v expertních skupinách připravit řádek pro svoji elektrárnu, v domovských od ostatních zbytek)
  Typ elektrárny
  Původní energie
  Jaké zařízení vyrábí el. energii
  Př.: Solární
  slunce
  Fotovoltaický článek
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Reflexe:
  • Vyber jeden druh elektrárny a zkus popsat, jak se jeden druh energie mění na elektrickou.
  • Jak se ti dařila práce ve skupině? Jaké má taková práce výhody a nevýhody?

  Tabulku a otázky pro evokaci a reflexi lze nalézt v pracovním listu.

  Pomůcky:

  Pracovní list, texty, psací potřeby

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Zde napište informaci pro jaký stupeň a ročník je příprava určena
  Rozvíjené klíčové kompetence Zde napište klíčové kompetence, které jsou během realizace přípravy u žáků rozvíjeny.
  Integrace průřezových témat Zde napište, pokud možno, jaká průřezová témata jsou do přípravy integrována
  Výstupy  Zde napište výstupy podle RVP, ke kterým realizace přípravy směřuje
  Mezioborové přesahy a vazby Zde napište, pokud možno, informace o tom k jakým jiným oborům (vyučovacím předmětům) a jakým způsobem může mít realizace této přípravy vztah.