Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Energetické štítkování a výpočet celkové spotřeby spotřebiče

Stránka naposledy upravena 18:19, 9 Led 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Verze jako 03:31, 22 Říj 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Rozsah přípravy: 

  1 vyuč. hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Znalostní:

  Žák/žákyně
  ·         ví, kde hledat energetický štítek
  ·          vysvětlí údaje na energetickém štítku
  Dovednostní:
  Žák/žákyně
  ·         zapíše hodnoty změřené přístrojem EKM do tabulky
  ·         vypočítá z naměřených hodnot nebo z hodnot zadaných učitelem celkové náklady na provoz daného spotřebiče
  ·         porovná náklady na provoz různých elektrických spotřebičů
  Postojové:
  Žák/žákyně
  ·         při nákupu el. spotřebičů vybírá ten energeticky nejúspornější
  Hodnocení, zda cílů bylo dosaženo:
  žák/žákyně provede domácí přípravu – z energetických štítků doma opíše relevantní údaje, či totéž provede ve škole z nabídnutých ukázkových štítků, potřebné údaje zapíše do tabulky a provede výpočet úspory jiného, jím vybraného, spotřebiče.

  Aktivity:

  Zde popište aktivity nebo vkládejte odkazy na stránky, kde jsou aktivity popsány.

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období  
  Rozvíjené klíčové kompetence  
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy  
  Mezioborové přesahy a vazby