Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Energetické štítkování a výpočet celkové spotřeby spotřebiče

Stránka naposledy upravena 18:18, 9 Led 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Verze jako 03:12, 22 Říj 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Rozsah přípravy: 

  Zde napište zda se jedná o hodinu, blok hodin, modul nebo projekt

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Zde napište cíle přípravy

  Aktivity:

  Zde popište aktivity nebo vkládejte odkazy na stránky, kde jsou aktivity popsány.

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období  
  Rozvíjené klíčové kompetence  
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy  
  Mezioborové přesahy a vazby