Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

New student

Stránka naposledy upravena 17:18, 1 Kvě 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Verze jako 07:09, 1 Srp 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Rozsah přípravy: 

  1 vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Žák/žákyně

  ·           tvoří gramaticky správné otázky
  ·         vede rozhovor  - odpovídá vhodně na otázky, klade vhodné otázky
  ·         naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje
  ·         na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

  Aktivity:

  Evokace 1

  Rychlí špioni
  Slova: school, student, new, first nebo question
  Objasnění situace, přestěhoval se, jde do nové školy
  Evokace 2 brainstorming:  na co by se nová škola mohla ptát
  Uvědomění si
  Rozdání rolí – metoda akvárium (mít jednu sadu pro předvedení, třeba jiné zadání) předvést co mají dělat
  Jeden žák je recepční v nové škole, do které se jde zapsat druhý žák, který je novým studentem. Každý žák má kartičku, která obsahuje informace, které mají od svého partnera zjisti a také odpovědi na partnerovy otázky.
  Na kartičce recepčního je i malá mapka znázorňující umístění školy.
  Reflexe:
  Jak se ti dnes pracovalo? Bylo pro tebe obtížné se chovat podle určené role? Proč ano, proč ne? (metoda Kolečko)
  Pracovní list pro recepčního obsahuje dvě různá zadání.
  Pomůcky:

  pracovní listy pro studenty, recepční, předmět na podávání v aktivitě Kolečko

   Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období ZV, druhý stupeň
  Rozvíjené klíčové kompetence
  kk komunikativní – naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje
  kk soc a pers. - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vyváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy  jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
  Mezioborové přesahy a vazby