Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

MKV v AJ 2015-Hodina 2 (Foreigner in our country, Present perfect, Past tenses)

Stránka naposledy upravena 12:19, 4 Dub 2016 uživatelem Lenka Hessová

  Autor:  Šímová

  Rozsah přípravy: 45 min

  Popis přípravy: 

  1)     Work in groups or in pairs:

  Imagine that you have a friend foreigner. Invite him/her to the Czech Republic. I give you cards and you choose one. There will be his/her nationality on the card. The aim of your invitation is to show typical Czech things, that he/she definitely doesn’t know. You will describe your invitation on the paper that I will give you and tell us your reasons. For example why did you choose winter etc.

  The time of invitation should contain the season, month and if you want, you can add your special date and time.

  Activities – what activities would you do with him/her.

  Visits and trips – what is good to visit in your chosen place.

  At the end you can write if you  teach him/her some Czech words and which ones.

  Cíl: K procvičení slovíček, která už znají a ke zdokonalování komunikačních schopností

  Nationality:

  Time of invitation:

  Town:

  Activities:

   

  Visits and trips:

   

   

  Food and drink:

   

  Words good to know:

   

  2)     Cultural mix:

  Společná ústní kontrola formou vyvolávání – vyvolaný žák přečte větu s doplněnými slovy, co napsal

  Cíl: K procvičení zeměpisných názvů a přídavných jmen

   

  Write the missing words. The words will be not only the adjectives but also nouns express a nationality, a country, a city or a region.

  F.eg: I am from China. I am Chinese.

  1. I am from Egypt. I am __________________.

  2. People from London are called ___________________.

  3. I really like Indian food. I want to go on holiday to ___________________.

  4. Have you ever been to ________________. Irish whiskey is really good.

  5. Come with me skiing to the Alps. ________________ glaciers are great.

  6. There are a lot of people from the Netherlands in South Bohemia. Have you met some _____________________ there?

   

  3)    Konverzace:

  Cíl: Používání slovní zásoby z různých okruhů a také gramatiky minulého času, zlepšování komunikačních schopností

  • Have you ever been abroad? Where? With family or with your school?
  • How long did you stay there?
  • Did you meet there some interesting people?
  • What nationalities did you meet there? How did they treat you?
  • Did you meet some Czech people there?
  • Which language did you use for conversation? Did the people there use English?
  • How did you communicate when they did not speak English?
  • What kind of food did you eat there?
  • Did you visit some interesting places there?
  • What do you think about the country and about the people living there? What do they think about Czech people?
   

   

  Cíl hodiny: 

  Celá tato hodina jako komplex by měla sloužit k procvičení slovní zásoby týkající se států světa a národností, dále k zopakování běžných slovíček, která jsou velmi užitečná při komunikaci s cizincem a při vyprávění toho co se stalo a co jsme zažili. V rámci hodiny by se procvičovaly formy minulého času – žáci si mohou vyzkoušet v rámci konverzace, jaký minulý čas se tam hodí.

  Pozn.: Aktivity jsem vymýšlela sama, neuvádím tedy žádné zdroje. Jen jsem porovnávala s učebním plánem pro 2. stupeň.

   

  Pomůcky: Vytištěná cvičená

   

  Vzdělávací období Druhý stupeň ZŠ: 9. třída
  Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, Kompetence sociání a personální, Kompetence komunikativní
  Integrace průřezových témat Multikulturní výchova
  Výstupy Předpřítomný čas, minulý čas, poznávání cizích kultur, komunikace s cizinci a představení vybraných míst v ČR
  Mezioborové přesahy a vazby Zeměpis, Občanská výchova, Český jazyk

   

   

   

  Upravit sekci

   

   

  Klíčová slova (Upravit)

  Soubory 0

   

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.