Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Christmas around the World / Christmas

Stránka naposledy upravena 16:40, 14 Bře 2017 uživatelem rvp.kultura.aj@seznam.cz

  Autor: Ašková

  Rozsah přípravy: 

  45 minut

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  • jazykový cíl: nová slovíčka souvisejících s Vánoci, 3rd person, present tense
  • kulturní cí: poznání a porovnání vánočních tradic v různých zemích

  Aktivity:

  1) Evokace

  • brainstorming:
   • učitel doprostěd tabule napíše "CHRISTMAS"
   • žáci se budou hlásit a říkat, co je k tématu napadne (barvy, aktivity, jídlo, počasí,..)
  • klíčový význam pro vnitřní motivaaci žáků k učení
  • navození téma Vánoc a připomene některá slovíčka

  2) Handout

  • slovíčka Christmas
  • žáci nejdříve samostatně zkkusí pojmenovat obrázky
  • poté se mohou poradit ve dvojicích
  • na závěr společná kontrola
  • učitel píše na tabuli/ žáci chodí k tabuli a píší
   • alternativa: rozdělit žáky na 2 skupiny - společně vytvoří a jeden z nich píše na tabuli

  3) Find someone who

  • každý žák dostane handout a musí se ptát ostatních
  • 10 vět - procvičování otázek yes/no a slovní zásoby
  • učitel se poté ptá několika žáků, aby řekli něco o ostatních (3rd person, present tense)

  4) Text - Jak se Vánoce slaví ve čtyřech různých zemích

  • možno přinést obrázky s tradičními vánočními pokrmy v dané zemi
  • možnost děti nechat číst a poté vyplnit tabulku
  • společně přečíst a poté žáci samostatně vyplní tabulku
  • před čtěním textu vysvětlení následujících dnů:
   • 24.12. Christmas Eve
   • 25.12. Christmas Day
   • 26.12. Boxing Day
  • společně žáci s učitelem vytvoří otázky, které jsou naznačené v textu/ žáci samostatně vytvoří otázky
  • učitel upozorní děti, že v tabulce údaje chybí a že jejich DÚ bude vyhledat tyto informace a další hodinu si to zkontrolují
  • v tabulce je řádek o České republice - žáci vyplní sami
  • kontrola tabulky
   • žáci nižších ročníků odpovídají v heslech
   • žáci vyšších ročníků odpovídají celou větou

  5) Reflexe

  • učitel společně s žáky projde, co se dnes naučili
  • zopakuje nová slovíčka, připomene DÚ

  Pomůcky:

  pracovní listy

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Druhý stupeň ZŠ; 6./ 7. třída
  Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální
  Integrace průřezových témat Multikulturní výchova
  Výstupy vocabulary; Žák k jednotlivým zemím přiřadí vánoční tradice; present simple
  Mezioborové přesahy a vazby Zeměpis, Občanská výchova

   

  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor 
   teaching-mva-tereza-askova-christmas.pdf
  pracovní listy aktivitám 2 - 4
  4.39 MB16:41, 14 Bře 2017rvp.kultura.aj@seznam.czAkce

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.