Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Porovnávání v oboru 1 - 5

Stránka naposledy upravena 21:52, 4 Ún 2010 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 09:29, 29 Říj 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

  Cíl

  - vyvození, osvojování a procvičování porovnávání v oboru od jedné do pěti

  - porovnávání prvků, porovnávání přirozených čísel, grafické znázornění

  - rozlišení, používání a psaní znamének menší, větší, rovno

  Popis aktivity:

  Motivace:

  Paní učitelka vypráví dětem příběh o Žofce Orangutánové.

  Co vše v ZOO provádí, ale také, jak pomáhá ostatním zvířátům. Mohou si také přečíst úryvek z knížky.

  Pohybová hra:

  S děti si pak představíme, že jsme zvířata v ZOO. Všichni jsme opičky a pobíháme a poskakujeme ve třídě, na zvuk píšťalky, zvonečku, rolničky, tlesknutí....a povelu "dvě, tři, jedna, čtyři a pět" se děti pokouší vytvořit skupinu o daném počtu. Pokud někdo zůstane, řekneme si kolik jich je, spočítáme je a pokusíme se zjistit, zda je v některé skupině dětí méně a zda více.

  Aktivity

  Po této pohybové hře se usadíme na koberec, kde jsou již (uprostřed) přichystány různé předměty, které jsou běžně ve třídě (hračky, ovoce, zvířátka...).

  Děti postupně na pokyn učitelky vytvářejí skupiny předmětů o daném počtu. Dále vytváří dvě skupiny předmětů učitelka a konkrétní dítě určuje, která ze dvou skupin má větší či menší počet prvků. Až se všechny děti vystřídají, nastává další aktivita, kdy učitelka mezi dvě skupiny předmětů vkládá švihadlo (pokládá jej na zem )a vytváří z něj znaménko menší či větší. Skupinu s více prvky vloží do rozevřené části znaménka a s méně prvky k užší části.

  Práce s IT: viz přiložený soubor

  Popis činnosti

  1. snímek - vyvození rovnosti a nerovnosti na tabuli

  2. snímek - děti přicházejí k tabuli, zkouší psát znaménka dle předlohy

  3. snímek - děti dopisují znaménka mezi dvě skupiny předmětů (pouze pro šest dětí, v případě vyššíího počtu můžeme znaménka smazat a pokračovat v dopisování) Žáci vyslovují závěr. V prvním domečku je více opišek než v druhém

  4. snímek - dopisují znaménka a porovnávají přirozená čísla, zde dbáme také na to, aby děti vyslovily závěr: Číslo tři je větší než číslo jedna.....

   

  Potřebný čas: Uveďte, jak dlouho trvá v minutách
  Doporučený věk: Rozmezí let (př. 8-9)
  Potřebné pomůcky: Napište pomůcky, které jsou potřeba

   

  Využito v předmětu: Matematika 1. třída
  Vazby na RVP: Výstupy: Zde napište k jakým výstupům aktivita směřuje
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy: Pokud víte, zde vložte odkazy na stránky Metodického portálu (inspirace, příklad, zkušenost), kde se daná aktivita objevuje.