Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Porovnávání v oboru 1 - 5

Stránka naposledy upravena 20:52, 4 Ún 2010 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 09:26, 29 Říj 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

  Cíl

  - osvojování a procvičování porovnávání v oboru od jedné do pěti

  - porovnávání prvků, porovnávání přirozených čísel, grafické znázornění

  - rozlišení, používání a psaní znamének menší, větší, rovno

  Popis aktivity: Popište samotný průběh aktivity 
  Potřebný čas: Uveďte, jak dlouho trvá v minutách
  Doporučený věk: Rozmezí let (př. 8-9)
  Potřebné pomůcky: Napište pomůcky, které jsou potřeba

   

  Využito v předmětu: V kterém předmětu jste aktivitu využili
  Vazby na RVP: Výstupy: Zde napište k jakým výstupům aktivita směřuje
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy: Pokud víte, zde vložte odkazy na stránky Metodického portálu (inspirace, příklad, zkušenost), kde se daná aktivita objevuje.