Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Český jazyk a literatura

Stránka naposledy upravena 16:18, 29 Bře 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 19:49, 18 Zář 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Vytvořit přípravu

  Sdílené přípravy:

   

   

  Naposledy vytvořené nebo upravené přípravy:

  Nejnovější DUMy pro tento obor na 1.st. ZŠ:

  Metodický portál RVP.CZ - modul DUM
  Slovní druhy – QR kódy
  9 QR kódů, určených k nalepení na karty a laminaci. Kódy rozvěsíme po třídě/chodbě/zahradě a každému žákovi dáme nevyplněnou předtištěnou doplňovačku. Žáci se samostatně, ve dvojicích či skupinách pohybují v prostoru (pro aktivizaci žáků a tělesný rozvoj je možné zařadit netradiční pohyb – skoky po jedné noze, chůze ve dřepu…) a hledají kódy, které pomocí telefonu – a aplikace k tomu určené – musí rozkódovat. Kód ukrývá větu, ve které je vynechané slovo. Slovo, které ve větě chybí, žák doplní do tajenky. Tato aktivita je opakováním učiva o slovních druzích, proto se všechny informace ukryté v kódech zabývají právě určováním slovních druhů. Záleží na vyučujícím, zda poskytne stejný čas pro doplňování všem, nebo zda aktivitu pojme jako soutěž. Tajenkou je slovo „OPAKOVÁNÍ“, je tedy vhodné tuto aktivitu zařadit na začátek hodiny jako motivaci, když se se žáky chystáme opakovat učivo o slovních druzích.
  Protiklady
  Materiál obsahuje 16 dvojic protikladů s obrázky. Materiál je možno zalaminovat, rozstříhat a přiřazovat, najdete zde také domino: přiřazujeme obrázek a slovo opačné a pracovní listy k doplnění slov opačných do tabulky.
  Abeceda – hadi
  Materiál je určen k procvičování řazení podle abecedy. Lze vytvořit několik úrovní, řazení pouze podle prvního písmena nebo podle dalších.
  (Ja)hodování
  Projekt (Ja)hodování je zaměřen na podporu čtenářství, podporu finanční a čtenářské gramotnosti, čtení s porozuměním s využitím moderních metod a ICT technologií a na práci s informacemi. Žáci 4. ročníku se stanou v průběhu školního roku spoluautory projektu. Budou pracovat s textem, podle kterého napíší jednoduchý recept. Podle receptu si pak uvaří vlastní jahodový džem, který dají svým maminkám k jejich svátku. Na základě vlastní zkušenosti následně výrobu džemu popíší. V rámci projektu budou pořizovat pomocí tabletu fotodokumentaci. Z fotografií vytvoří v hodině informatiky foto recept. S tabletem budou také natáčet dvouminutová videa. V tříčlenných skupinkách z nich sestaví video recept. Ujmou se přitom role moderátora, režiséra a kameramana. Nakonec budou tvořit reklamu na svůj vyrobený jahodový džem. Všichni se na chvíli stanou členy vedení firmy a budou pomocí brainstormingu vymýšlet, jak nalákat spotřebitele na koupi džemu. Vypočítají, kolik je výroba džemu stála a kolik tvořil čistý zisk. Pobaví se o tématu klamavé reklamy a naučí se o svém výrobku informovat stručně, věcně a bez manipulace. Aby k tomuto výstupu mohli dojít, budou muset pracovat s informacemi o jahodě a jejím přínosu pro zdraví. Budou pracovat s textem pomocí metody I.N.S.E.R.T. a pětilístek. Budou v něm vyhledávat vetřelce a číst pomocí čtečky QR kódy s informacemi. Projekt zhodnotí pomocí hlasovátek v aplikaci Plickers a pomocí krátkého dotazníku. O projektu napíší krátké oznámení do novin, které doplní vlastním výtvarným doprovodem. Vyvrcholením projektu je oslava Dne matek spojená s předáním vlastnoručně vyrobeného jahodového džemu.
  Čtení s porozuměním – Podzim v zahradě a sadu
  Materiál obsahuje text, který se týká konce prázdnin, a následné úkoly, které prověřují porozumění textu. Materiál je součástí ucelené řady.