Přidat do kolekce              hodnotil 1 uživatel

Vítáme vás ve školce - 4. týden

Stránka naposledy upravena 16:34, 20 Zář 2009 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 17:44, 21 Říj 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Měsíc : září    Týden: 21. - 25. 9. 2009    Třída: I.tř-myšky    Učitelka: Michaela Gondeková

  Téma: VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE

  Podtémata:

  S radostí jde všechno lépe - naučit se správně používat pomůcky a umět je uložit zpět na své místo

  Co se děje kolem nás - umět charakterizovat roční období 2 - 3 typickými znaky

  Klíčové kompetence:

  1/5 - dovede postupovat podle instrukcí a pokynů

  1/4 - aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

  Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností

  Dítě a jeho tělo

  • rozvoj praktických dovedností a uvědomění si vlastního těla
  •  zpěv písní (roční období, ovoce), rytmizace na rytmické nástroje
  • HPH - "Strom", PH - "Kompot"
  • třídění hraček a stavebnic podle určitého pravidla (barva, tvar, velikost, roční období)
  • vypichování špendílek tvaru jablka nebo hrušky do polystyrénové destičky

  Dítě a jeho psychika

  • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj tvořivosti
  • ochutnávka ovoce a zeleniny - poznávání ovoce po hmatu
  • kolektivní logopedie č.2
  • povídání podle obrázků - roční období
  • pracovní list - ovocné stromy
  • malba "naše zahrádka"
  • čtení z knih dle výběru dětí
  • říkadlo/báseň
  • spontánní hry dětí

  Dítě a ten druhý

  • rozvoj komunikativních dovedností verbálních i nonverbálních
  • společenské hry
  • pexeso (ovoce a zelenina)
  • společná koláž (ovoce a zelenina, zahrádka) - stříhání obrázků z časopisů - dokreslování, domalování

  Dítě a společnost

  • vytvoření základů aktivních postojů ke světu a k životu
  • grafomotorické cvičení na IT
  • výtvarná hra - naše zahrádka
  • 3. lekce MDS

  Dítě a svět

  • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
  • péče o naši zahrádku (zalévání), sklizeň mrkve
  • sbírání ořechů a kaštanů při pobytu venku

  Pobyt venku:

  - určovat plody na stromech v okolí MŠS

  - hrát různé volné a pohybové hry na hřišti, v parku, na louce

  - pozorovat měnící se počasí a typické znaky tohoto ročního období

  Pomůcky:

  klavír, noty, CD "Elce, pelce", rytmické nástroje, různé hračky, polystyrénové destičky, špendlíky, obrázky jablek a hrušek, obrazový materiál, knihy, pracovní listy, sešity, nůžky, lepidla, pastelky, tužky, IT, notebook, papíry, štětce, barvy, pexeso, časopisy, ovoce, zelenina, nůž, krabice, šátek, kol. log., říkadlo, arch papíru, stavebnice, obrázky plodů, 3 lekce MDS, konvičky, rýč, motyčky, voda, tašky, pytlíky

  Doplňující programy a další aktivity:

  24.9.2009 - výlet vláčkem za kamarády z MŠ v Měcholupech

  25.9.2009 - divadlo Most