Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Pohádková zima - 2.týden

Stránka naposledy upravena 14:33, 19 Led 2010 uživatelem Vendula Fidlerová
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 19:57, 3 Bře 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Měsíc: leden Týden: 11. 1. - 15. 1. 2010 Třída: myšky Příjmení: Fidlerová

  Téma: POHÁDKOVÁ ZIMA

  Podtémata:

  Zimní sporty- seznámit děti s různými druhy sportů, umět je popsat a vhodně  napodobovat

  ¨Malíř mráz - vnímat a esteticky oceňovat přírodní prostředí v zimě

  Klíčové kompetence:

  - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky

  - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje

   

  Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností

  Dítě a jeho tělo

  • rozvoj
  • v hale- napodobování pohybů při různých stylech zimních sportů
  • rytmizace při zpěvu
  • "PH" na sochy

  Dítě a jeho psychika

  • rozvoj komunikativních dovedností
  • kol. logopedie č. 9 a 10.
  • práce s obrazovým materiálem
  • společná diskuse na dané téma
  • pracovní list - lyžař
  • práce na inter.tabuli
  • vyprávění vlastních zážitků ze zimních radovánek
  • spontánní hry
  • grafo.llist - krápníky, slalom

  Dítě a ten druhý

  • rozvoj kooperativních dovedností
  •  sledování pohádky na DVD "Krtek a sněhulák"
  • poslech četby - "O zimní víle Bibiáně"

  Dítě a společnost

  • rozvoj schopnosti žít ve společnosti druhých lidí, rozvoj estetického vkusu
  • výtvarná činnost - zimní království
  • pracovní činnost výroba sluníčka
  • prohlížení časopisů

  Dítě a svět

  • vytváření elementárního podvědomí o širším přírodním a kulturním prostředí 
  • napodobování zimních sportů v přírodním prostředí
  • vytváření obrazců ve sněhové pokrývce

   Pobyt venku:
  - sledování různých přírodních jevů - změny počasí

  - pozorování zvířat v zimním období

  - volné hry dětí na zahradě MŠS

  Pomůcky:

   obrazový materiál, čtvrtky, lepidlo, tempery, vata, časopisy, DVD, klavír, hudební nástroje, inter.tabule,pracovní listy, knoflíky

   

  Doplňující programy a další aktivity:

  15.1. solná jeskyně