Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

BŘEZEN

Stránka naposledy upravena 22:14, 27 Srp 2009 uživatelem Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 06:22, 20 Říj 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  1. týden

  Tematický celek: Houby, živočichové

  Učivo:

  - motivace: Děti navštítí teta sova a společně si povídají o houbách,  houbaření, o zásadách chování v lese, o jedovatých houbách, o první pomoci při požití jedovatéé houby apod.

  - výklad: str. 45, určování hub podle obrázků v učebnici, určování částí hub

  - zápis: rozlišení hub od rostlin a části hub, kresba a popis houby do sešitu

  - PS str.42/1

  - výklad nové učivo: živočichové, společné znaky živočichů dle str. 46 - 47 v uč., společný rozhovor o tématu

   -skupinová práce: viz únor první týden. Nyní na téma společné znaky živočichů. Kreslí, vlepují obrázky dopisují apod.

  - prezentace před třídou, ostatní hodnotí pomocí hodnotících karet

  - rozhovor o potravním řetězci 

  - PS str. 43 - 44

  - společné opakování: rostliny - celé učivo, houby, společné znaky živočichů

   

  2. týden

  Tematický celek:

  Učivo:

  - písemná práce - PL č. 1 - Opakování s tetou sovou

  - DVD - živočichové - úkoly k DVD

  - PS str. 45

  - výklad : Vnitřní a vnější stavba těl živočichů, str. 48 v uč.