Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

LEDEN

Stránka naposledy upravena 23:09, 23 Srp 2009 uživatelem Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 19:03, 21 Říj 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  1. týden

  Tematický celek: Látky a jejich vlastnosti, neživá příroda

  Učivo:

  - kooperativní technika - bzučící skupiny: 1. fáze:Ve třídě jsou utvořeny skupiny. Skupiny diskutuje na téma neživá příroda a poznatky, které zjistí, zapíše na papír.

  - výklad dle str. 27 a 28 v uč.(po Zkoumáme vlastnosti látek)

  - PL č. 1 (soubor leden)

  - Bzučící skupiny 2. fáze: Skupiny znovu diskutují a na papír dopisují nové informace, které se při výkladu dozvěděly.

  - PS str. 32 a 33/4

  - zápis do sešitu: Součásti neživé přírody, rozdíl přírodniny, surovina, výrobek, kresba lidských smyslů

  - PS str. 33/5 společně + rozhovor a smyslu třídění odpadů a recyklaci

  - PL č. 2 - Zjišťování vlastností látek a výrobků. K tomuto pracovnímu listu budeme potřebovat látky a výrobky uvedené v něm tzn. papír, dřevo, špagetu.....Děti manipulují s předměty a zjištěné poznatky zapisují do PL

  - Výklad: skupenství látek: str. 28 v uč. + rozhovor

  - Hádačky: Uč. jmenuje různé úpředměty či látky kolem nás a děti určují skupenství

  - zápis: rozlišení skupenství

  - závěrečné shrnutí

   

  2. týden

  Tematický celek: vzduch, voda

  Učivo:

  - Téta sova přichází opět za dětmi, aby se dozvěděla něco nového - hra otázky a odpovědi (něživá příroda, skupenství)

  - PS str. 34 - pokusy prováděné pod dozorem učitele

  - výklad vzduch - rozhovor + pokus se svíčkou

  - PS str. 35/1 společně

  - kresba na tabuli, vysvětlení a rozhovor i koloběhu kyslíku v přírodě (rostlina x člověk)

  - PL č. 3 - vzduch - vlep do sešitu

  - zápis: Z čeho se skládá vzduch, Zdroj kyslíku v přírodě

  - kooperativní činnost: Třída je rozdělena na dvě skupiny.Každá z nich má arch, učebnici, psací a kreslicí potřeby. Jeden ze skupiny čte ostatním článek ze str. 30 v uč. Kde všude je vzduch? Totéž dělá druhá skupina, ale čtou článek Kde všude je voda? Po přečtená zaznamenávají informace na arch. Mohou psát, kreslit, dále zjišťovat v encyklopedii apod. 

   

  3. týden

  Tematický celek: Voda, koloběh vody v přírodě, půda

  Učivo:

  - prezentace díla z minulé hodiny před třídou, doplnění informací, hodnocení hodnotícími kartami

  - DVD Moudronos - voda

  - rozhovor o tématu voda dle DVD

  - výklad koloběh vody str. 31 v uč. - rozhovor 

  - PL č. 4 - společně

  - PS str. 35, 36 - voda, koloběh vody

  práce s mapou - vyhledávání řek, přehrad, rybníků v ČR, moří v Evropě 

  - půda - výklad str. 32 v uč. 

  - vzorky půdy - ukázky

  - PS str. 36

  - zápis: Co vše najdeš v půdě? Jak člověk využívá půdu?

  - závěrečné shrnutí

   

  4. týden

  Tematický celek: Slunce a Země

  Učivo: 

   

  PL č. 5