Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Bingo v matematice

Stránka naposledy upravena 09:47, 21 Pro 2009 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 03:28, 22 Říj 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Cíl:
  Procvičení početních operací, slovní zásoby ..
  Popis aktivity: Žáci vyhledávají a vyškrtávají ve svém hracím poli výsledky (pojmy, slovíčka) podle toho, jak je učitel vylosoval.
  Ten, který první vyškrtá řádek (sloupec) hlásí BONGO. Kdo první vyškrtá celé pole hlásí BINGO a vítězí.
  Hra není založena na soutěži, ale na náhodě (los), soustředění a znalostech.
  Potřebný čas: 20 minut
  Doporučený věk: 6-15 let
  Potřebné pomůcky: Sada karet
  Hrací pole

   

  Využito v předmětu: Matematika
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
  Klíčové kompetence:

  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory:
  Matematika
  Průřezová témata:
  Odkazy: M - Celá čísla - http://dum.rvp.cz/materialy/celociselne-bingo-2.html

  http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/3234/BINGO.html/
  http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/3049...NE-BINGO.html/