Přidat do kolekce              hodnotil 1 uživatel

Štvanice

Stránka naposledy upravena 12:01, 27 Pro 2009 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 09:33, 25 Kvě 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

  Cíl Písemné prověření řešení matematických úloh (lineární rovnice, soustavy rovnic, početní operce s desetinnými čísly,zlomky, ...)
  Popis aktivity:

  Učitel si připraví zásobu propočítaných úloh a seřadí je podle obtížnosti od jednodušších k těm složitějším. Žáci budou řešit úlohy písemně na list papíru, který jim učitel na začátku aktivity rozdá.

  Učitel zapíše prvou úlohu na tabuli. Protože je to úloha nejsnadnější, schopní žáci ji rychle vyřeší, přihlásí se a ten nejrychješí sdělí její výsledek. Pokud je správný, zapíše ho na tabuli vedle zadání úlohy. Je-li nesprávný, výsledek řekne další žák. 

  Jakmile je na tabuli správný výsledek, učitel zadává na tabuli další úlohu. A jakmile ji někdo vyřeší, hlásí výsledek a po kontrole učitele ho zapíše vedle zadání a učitel může zadat další úlohu.

  Zásadou je, že žák který nemá správný výsledek, musí hledat chybu a nemůže řešit další úlohu, pokud nedokáže najít správné řešení té předcházející. 

  Jednotlivé úlohy jsou stále obtížnější a tím se zužuje počet těch žáků, kteří stačí nasazenému tepmu nejlepších. Po několik příkladech je v čele ten nejrychlejší, ale také ten kdo řeší úlohy bez chyb. Ostatní se ho snaží dohnat, uštvat a předehnat. 

  Soutěž končí vyčerpáním učitelem připravené sady úloh, nebo naplněním předem dohodnutého časového limitu. V tu chvíli učitel zastaví počítání všech žáků ve třídě a listy s výpočty od žáků vybere. 

  Každý ze záků se v řešení dostal k úloze, která odpovídá jeho momentálním možnostem a schopnostem. Podle toho je také učitelem hodnocen.

  Potřebný čas: Časový limit pro soutěž lze měnit, ale jako optimální je 20 - 25 minut na celou prověrku,  od zadání prvé úlohy až po její odevzdání
  Doporučený věk: Vyšší třídy ZŠ a střední školy
  Metodické pokyny pro učitele:

  V úvodu je třeba žákům několikrát zopakovat hlavní zásadu, že nemohou postoupit k řešení další úlohy, pokud řádně a správně nevyřešili tu předcházející. Pokud některý ze žáků toto základní pravidlo poruší a řešení při známém výsledku jenom imituje, učitel mu další příklady po této chybě do součtu správných nezapočítá. Učitel proto musí provést důkladnou kontrolu řešení u všech žáků a odhalit důsledně pokusy ošidit řešení a zkrátit tím dobu potřebnou  k postupu ke správnému výsledku.

  Učitel si musí připravit dostatek vyřešených úloh, protože tento způsob prověření znalostí žáky mobilizuje ke zcela mimořádným výkonům, které učitel předem většinou nečeká a ani nepředpokládá.

  Prověrka dokonale rozdělí žáky a ukáže učiteli jejich možnosti a schopnost zvládnutí prověřovaného učiva.

   

   

  Využito v předmětu: Matematika
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory: Matematika a její aplikace
  Průřezová témata:
  Odkazy: