Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Svobodný software

Stránka naposledy upravena 09:26, 31 Říj 2011 uživatelem Pavlína Hublová

  Verze jako 12:49, 13 Srp 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Aktuální obsah:

   

   

  Svobodný software je označení (terminus technicus) pro softwarové vybavení, které

  1. vzniklo v rámci projektu GNU nebo
  2. používá některou z licencí vytvořenou Free Software Foundation

  Anglický pojem free software využívá víceznačnost slova free. První význam je "svobodný" a druhý význam je "zdarma". Pro svobodný  software je - jak vyplývá z české varianty - důležitější svoboda. Svobody, které má uživatel tohoto softwaru, jsou definovány[1]:

  • spouštět program za jakýmkoliv účelem
  • studovat, jak program funguje a upravit ho pro své účely; k tomu je potřeba zdrojový kód programu v programovacím jazyce
  • šířit program mezi ostatní lidi
  • distribuovat vaše úpravy, aby z nich měla přínos celá komunita uživatelů; k tomu je nutné zveřejnit zdrojový kód vašich úprav

  Open-source software

  Jako podmnožina svobodného softwaru je někdy uváděn open-source software, tedy software, ke kterému jsou k dispozici zdrojové kódy. Na druhou stranu - svobodný software bez zveřejněných zdrojových kódů nebývá častým jevem. Jako nepravý open source lze brát programy, které jsou závislé na proprietárních knihovnách nebo programech, bez kterých je není možné sestavit a spustit. Dostupnost zdrojových kódů zamezí závislosti na jednom dodavateli.

  Platforma

  Svobodný software není vázán na žádnou konkrétní platformu nebo operační systém. Bývá ve velké většině multiplatformní (není to ale podmínka) a lze jej tedy obvykle používat v různých operačních systémech. Tato vlastnost je ideální pro postupnou migraci z nesvobodného programového vybavení na svobodné. Líhní svobodného softwaru jsou operační systémy s jádrem Linux.

  Cena

  Svobodný software bývá dostupný bezplatně, jen za cenu média. Není to sice nezbytná podmínka, ale zákazník si nekoupí software, o němž ví, že jej může získat zdarma. Proto se platí za služby s přidanou hodnotou - dokumentaci, školení, aktualizace, uživatelské úpravy a další. Obchodní model pro podnikání se svobodným softwarem se tedy liší od klasického obchodního modelu pro prodej softwaru, při němž se prodávají licence.

  Související pojmy

  Proprietární software je počítačové vybavení, jehož používání je omezeno licenční smlouvou (typicky EULA) a nejsou k němu dostupné zdrojové kódy (také se označuje jako closed source software). [2]

  EULA - End User License Agreement - je smlouva definující pravidla pro používání softwaru. Jedná se o omezení práv uživatele, které nesmí program šířit, zjišťovat, jak funguje, instalovat na více počítačů apod. [3]

  FOSS, FLOSS je zkratka pro Free and Open Source Software, resp. Free, Libre and Open Source Software. Označuje množinu programů svobodného softwaru (free, libre) a programů s volně přístupným zdrojovým kódem (open source). [4]

  Použité zdroje

  1. Free Software Foundation. GNU.org: The Free Software Definition [online]. [cit. 2011-10-28]. Dostupné z WWW: <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>
  2. Wikipedia. Proprietární software [online]. [cit. 2011-10-28]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Proprietární_software>
  3. Wikipedia. Software license agreement [online]. [cit. 2011-20-28]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Softwar...ense_agreement>
  4. Wikipedia. Free and open source software [online]. [cit. 2011-10-28]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Free_an...ource_Software>