Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotil 1 uživatel

Inkluzivní vzdělávání

Stránka naposledy upravena 12:03, 26 Ún 2010 uživatelem David Pokorný

  Verze jako 02:00, 2 Srp 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  - znamená zahrnutí nebo přijetí do nějakého celku. V pedagogickém kontextu se hovoří o přijetí a začlenění žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, žáků ze sociálně vyloučených skupin či sociokulturních menšin. Stručně by se dala inkluze vyjádřit jako proces zkvalitňování učení a zapojení všech žáků.

  Inkluze ve vzdělávání staví na těchto předpokladech a procesech:
  • Všichni studenti a pracovníci školy jsou stejně důležití.
  • Zvyšování míry zapojení studentů (snižování míry vyčlenění) do školní kultury, vzdělávacího procesu a komunity.
  • Změna školní kultury, politiky a praxe tak, aby byla zohledněna různorodost studentů.
  • Odstraňování překážek v učení a zapojení všech studentů, tedy nejen těch, kteří mají určité postižení či jsou označeni jako „studenti se speciálními vzdělávacími potřebami“.
  • Využívání zkušeností z konkrétních případů překonávání překážek v přístupu a zapojení tak, aby ze změn mohli čerpat i ostatní studenti.
  • Vnímání rozdílů mezi studenty jako inspirace pro podporu učení, nikoliv jako problému, který je třeba řešit.
  • Uznávání práva studentů na vzdělávání v místě, kde žijí.
  • Zkvalitňování škol pro potřeby studentů i učitelů.
  • Vyzdvihování úlohy škol při budování společenství a rozvoji hodnot, nejen při zvyšování výkonů studentů.
  • Podpora vzájemně prospěšných vztahů mezi školami a okolní komunitou.
  • Zohledňování myšlenky, že inkluze ve vzdělávání je jedním z aspektů inkluze ve společnosti.
   

  Doporučená literatura a odkazy <Upravit stránku>

  Literatura:

  • KALHOUS, Z., OBST,O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.
  • MAŇÁK, J., ŠVEC,V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003.
  • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007.

  Odkazy:

   

  Příklady z praxe <Upravit stránku>

   

  Na tvorbě hesla dále spolupracovali

  Na záznamech literatury a odkazů k tématu: page not found

  Na příkladech z praxe: