Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotil 1 uživatel

Inkluzivní vzdělávání

Stránka naposledy upravena 16:41, 21 Říj 2009 uživatelem Ing. Zden?k Soukup
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 09:26, 25 Črvec 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  - znamená zahrnutí nebo přijetí do nějakého celku. V pedagogickém kontextu se hovoří o přijetí a začlenění žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, ze sociálně vyloučených skupin či sociokulturních menšin. Stručně by se dala inkluze vyjádřit jako proces zkvalitňování učení a zapojení všech žáků.

  Inkluze ve vzdělávání staví na těchto předpokladech a procesech:
  • Všichni studenti a pracovníci školy jsou stejně důležití.
  • Zvyšování míry zapojení studentů (snižování míry vyčlenění) do školní kultury, vzdělávacího procesu a komunity.
  • Změna školní kultury, politiky a praxe tak, aby byla zohledněna různorodost studentů.
  • Odstraňování překážek v učení a zapojení všech studentů, tedy nejen těch, kteří mají určité postižení či jsou označeni jako „studenti se speciálními vzdělávacími potřebami“.
  • Využívání zkušeností z konkrétních případů překonávání překážek v přístupu a zapojení tak, aby ze změn mohli čerpat i ostatní studenti.
  • Vnímání rozdílů mezi studenty jako inspirace pro podporu učení, nikoliv jako problému, který je třeba řešit.
  • Uznávání práva studentů na vzdělávání v místě, kde žijí.
  • Zkvalitňování škol pro potřeby studentů i učitelů.
  • Vyzdvihování úlohy škol při budování společenství a rozvoji hodnot, nejen při zvyšování výkonů studentů.
  • Podpora vzájemně prospěšných vztahů mezi školami a okolní komunitou.
  • Zohledňování myšlenky, že inkluze ve vzdělávání je jedním z aspektů inkluze ve společnosti.