Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotil 1 uživatel

Inkluzivní vzdělávání

Stránka naposledy upravena 10:13, 30 Dub 2010 uživatelem David Pokorný
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 09:35, 25 Črvec 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   
  Právo na inkluzivní vzdělávání bylo poprvé deklarováno na světové konferenci na téma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou pořádala organizace UNESCO společně se španělskou vládou roku 1994 v Salamance. Vlády 92 zemí se usnesly změnit stávající vzdělávací systémy směrem k inkluzivnímu vzdělávání, které zajišťuje právo na vzdělávání všech dětí bez ohledu na jejich individuální potřeby. Toto a další ustanovení, v nichž je inkluze deklarována jako základní princip uplatňovaný ve vzdělávání byly posléze zakotveny v tzv. Prohlášení ze Salamanky (Salamanca Statement, UNESCO 1994).  
  Inkluzivní vzdělávání je odpovědí na diverzitu ve všech jejích formách, jeho snahou je poskytnout všem dětem co nejlepší úroveň vzdělání nezávisle na podobě jejich specifických potřeb.
   
  Od integrace k inkluzi
   
  Od 2. poloviny 90. let bývá postupně nahrazován termín integrace pojmem inkluze. Integrace obecně popisuje proces přemístění žáka do školy hlavního vzdělávacího proudu, přičemž jsou kladeny požadavky na žáka, aby se adaptoval na školní prostředí, spíše než na školu, aby transformovala vlastní systém. Inkluzivní vzdělávání se naopak projevuje v přizpůsobení vzdělávacích podmínek tak, aby odpovídaly potřebám všech žáků. Posun od integrace k inkluzi není pouhým posunem v terminologii vytvořeným v zájmu politické korektnosti, ale základní změnou v pohledu na problematiku. Je to přechod od přijetí stanoviska, že se překážky vyskytují na straně dítěte k přijetí tzv. sociálního modelu, kde bariéry k učení existují ve strukturách samotných škol a obecněji v postojích a složení ve společnosti. Inkluzivní vzdělávání je přístup, který připisuje právo každému dítěti participovat ve výuce, které nabízí školy hlavního vzdělávacího proudu.
   
  Použitá literatura:
   
  Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, Praha: Člověk v tísni, o.p.s., 2009.
  Kyriazopoulo, M., Weber, H. (eds.): Tvorba skupiny indikátorů – pro inkluzivní vzdělávání v Evropě, Dánsko: Odense, Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, 2009.
  ISBN 978-87-92387-72-1
  Meijer, C. J. W. (ed.): Inclusive Education and Classroom Practice. Dánsko: Odense, Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, 2003. ISBN 87-91350-23-9
  Stubbs, S.: Inclusive Education – Where there are few resources, the Atlas Alliance, 2008.
  The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, UNESCO, 1994. http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF
  Watkins, A., D´Alessio, S. (eds.): Hodnocení v inkluzivních podmínkách – Hodnocení v praxi. Dánsko: Odense, Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, 2009.
  ISBN 978-87-92387-42-4
   
  Klíčová slova – diverzita, integrace, sociální inkluze, rovný přístup ke vzdělání