Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Chyba

Stránka naposledy upravena 01:17, 22 Pro 2009 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 22:46, 17 Dub 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Toto je rozpracované heslo. Prosím, pomozte nám zvýšit jeho kvalitu.

  Chyba označuje výkon žáka, který se odlišuje od požadovaného cílového výsledku nebo vzorového průběhu řešení učební situace.
  Chyba je přirozenou součástí procesu učení a je důležitým zdrojem poznání žáka.
  Pomáhá určit hranice toho, co je správné a co ne, ukazuje postupy, které není dobré v budoucnu opakovat, odhaluje slabá místa žákových kompetencí, poskytuje pravdivý obraz o aktuální dovednostní a znalostní úrovni žáka, může motivovat k vyšším výkonům.
  Chyba je odchylka ve správnosti řešení, kterou je do budoucna potřeba eliminovat, ale zároveň je žádoucím zdrojem poučení.
  Důležité je umět s chybou dobře pracovat, a to ze strany žáka i učitele.
  Chyba je často vnímána negativně a je následována trestem.
  V tu chvíli se však nestává zdrojem poznání, ale prvkem paralyzujícím žákův učební pokrok.
  Učitel by měl pomoci žákům vnímat chybu jako přirozenou „výzvu“ k opakování učebního procesu takovým způsobem, který vede ke správnému řešení.
  Měl by nabídnout praktické nástroje k pojmenování chyby ve formě autoevaluace, reflexe nebo zpětné vazby, následované nástroji ke zpracování chyby jako jsou akční plány, učební spirály atp.
  Učitel sám by měl stejně přistupovat i k vlastním chybám - nebát se je před žáky přiznat a názorně se pokoušet o správný postup.
  Schopnost přijímání vlastních chyb, poučení se z jejich dopadu a žádoucí změna chování je jednou z kvalit pro utváření zdravé osobnosti.