Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Chyba

Stránka naposledy upravena 14:58, 20 Říj 2009 uživatelem MgA. Jana Haková
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 22:12, 17 Dub 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

  Chyba označuje výkon žáka, který se odlišuje od požadovaného cílového výsledku nebo vzorového průběhu řešení učební situace. Chyba je přirozenou součástí procesu učení a je důležitým zdrojem poznání žáka. Pomáhá určit hranice toho, co je správné a co ne, ukazuje postupy, které není dobré v budoucnu opakovat, odhaluje slabá místa žákových kompetencí, poskytuje pravdivý obraz o aktuální dovednostní a znalostní úrovni žáka, může motivovat k vyšším výkonům. Chyba je odchylka ve správnosti řešení, kterou je do budoucna potřeba eliminovat, ale zároveň je žádoucím zdrojem poučení. Důležité je umět s chybou dobře pracovat, a to ze strany žáka i učitele. Chyba je často vnímána negativně a je následována trestem. V tu chvíli se však nestává zdrojem poznání, ale prvkem paralyzující žákův učební pokrok. Učitel by měl pomoct žákům vnímat chybu jako přirozenou „výzvu“ k opakování učebního procesu takovým způsobem, který vede ke správnému řešení. Měl by nabídnout praktické nástroje k pojmenování chyby ve formě autoevaluace, reflexe nebo zpětné vazby, následované nástroji ke zpracování chyby jako jsou akční plány, učební spirály atp. Učitel sám by měl stejně přistupovat i k vlastním chybám - nebát se je před žáky přiznat a názorně se pokoušet o správný postup. Schopnost přijímání vlastních chyb, poučení se z jejich dopadu a žádoucí změna chování je jednou z kvalit pro utváření zdravé osobnosti.