Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Ekologická výchova

Stránka naposledy upravena 21:31, 1 Zář 2009 uživatelem Jan Činčera, Ph.D.
  Obsah
  1. 1.

  Verze jako 15:44, 27 Lis 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Pojem "ekologická výchova" se u nás začal používat v 80. letech a později byl nahrazen pojmem "environmentální výchova", případně "environmentální výchova, vzdělávání a osvěta". V české profesní komunitě existuje dohoda, že všechny tyto pojmy budou chápány jako vzájemně zaměnitelné.

  Důvodů pro terminologické nahrazení "ekologické" výchovy "environmentální" bylo několik. Teorie oboru se rozvíjí nejvíce v anglicky mluvících zemích, kde se preferuje "environmental education" (hlavní odborné časopisy se jmenují Journal of Environmental Education, Environmental Education Research, atd.). S pojmem "ecology / ecological" se spojuje buď výuka ekologie nebo některé alternativní proudy environmentální výchovy. Pojem "ekologická výchova" může vést k chápání oboru jako přírodovědné disciplíny, což neodpovídá současnému pojetí "environmentální výchovy" (některé současné přístupy chápou environmentální výchovu jako primárně společenskovědní obor, většinové pojetí je vyvážené a nestranní přírodním ani společenským vědám).

  Důvodů pro stále používání staršího pojmu je také několik. Někteří autoři si zvykli na "ekologickou" výchovu a nechtějí se staršího pojmu vzdát. Jiní poukazují na obtížnou výslovnost a cizí původ slova "environmentální". Pro poslední skupinu je pojem "ekologická" z různých důvodů lépe vystihující.

  Přestože se diskuse o vhodnosti toho či onoho pojmu stále objevují, je možné považovat všechny zde uvedené varianty za srozumitelné a použitelné v běžné praxi.