Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Dysgrafie

Stránka naposledy upravena 14:16, 24 Ún 2010 uživatelem David Pokorný

  Verze jako 11:05, 4 Srp 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Garantovany-obsah.pngToto heslo bylo vytvořeno Věrou Gošovou, členkou expertní skupiny Metodického portálu.
  Zapojte se do spolutvorby tohoto hesla doplňováním literatury, odkazů a příkladů z praxe.

   

  Příčinu vzniku dysgrafie nebývá  většinou možné přesně zjistit. Přesto je několik faktorů, které s poruchou souvisí: 

       - dědičnost (genetická predispozice) 
       - prenatální faktory (okolnosti ovlivňující vývoj plodu v těle matky) 
       - porodní komplikace 
       - postnatální faktory - poranění hlavy, nádory, otravy atd. 
   
  Dysgrafie může existovat samostatně, ale častěji se vyskytuje spolu s jinými poruchami učení, jako je dyslexie, dyskalkulie, poruchy pozornosti s hyperaktivitou nebo bez ní atd. 
  Známky a symptomy v písemném projevu:
  1. Objevují se mezery mezi slovy v místech, kde nemají být (přes vhodný čas a pozornost při úkolu).  
  1. Nepravidelná struktura písma, vyskytují se nepravidelnosti ve velikosti, tvaru a sklonu písma.  
  2. Objevuje se směs různých forem písma (velká, malá písmena, kurzíva, tiskací a psací písmena dohromady.
  3. Nedokončená slova, písmena nebo vynechaná slova.  
  4. Nekonzistentní mezery mezi slovy a písmeny.  
  5. Potíže s porozuměním textu (soustředí se na psaní, ne na obsah). 
  6. Opis nebo psaní je pomalé . 
  7. Špatně rozvržený list papíru (může začít psát uprostřed stránky).  
  8. Má velké potíže s přemýšlením a psaní současně (psaní poznámek, tvůrčí psaní). 
  Objevuje se „podivná“ pozice těla při psaní. Špatný úchop tužky. Bolest ruky i při krátkém písemném projevu. 
  Úzce souvisí s dysortografií, velmi často se objevují společně. Reedukace je zaměřena na celou osobnost dítěte. V úvodu musí být dítě dostatečně motivováno pro práci, poté následují cvičení zaměřená na rozvíjení těch dovedností, které psaní podmiňují. Reedukaci dysgrafie nelze v žádném případě omezit na opisování cvičení a přepisování sešitů.