Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Dysgrafie

Stránka naposledy upravena 16:25, 2 Pro 2009 uživatelem Josef Vlach

  Verze jako 22:54, 15 Srp 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Toto heslo bylo vytvořeno Věrou Gošovou, členkou expertní skupiny Metodického portálu.

  Garantovany-obsah.png

  Je porucha učení vyplývající z obtíží při vyjadřování myšlenek v písemné formě. Postihuje celkovou úpravu písma. Charakteristické je křečovité a neúhledné písmo. Podstatné je, že tato porucha žádným způsobem neovlivňuje intelekt.

  Příčinu vzniku dysgrafie nebývá  většinou možné přesně zjistit. Přesto je několik faktorů, které s poruchou souvisí:

   

       - dědičnost (genetická predispozice)

   

       - prenatální faktory (okolnosti ovlivňující vývoj plodu v těle matky)

   

       - porodní komplikace

   

       - postnatální faktory - poranění hlavy, nádory, otravy atd.

   

  Dysgrafie může existovat samostatně, ale častěji se vyskytuje spolu s jinými poruchami učení, jako je dyslexie, dyskalkulie, poruchy pozornosti s hyperaktivitou nebo bez ní atd.

   

  Známky a symptomy v písemném projevu

   :

       1.

   

  Objevují se mezery mezi slovy v místech, kde nemají být (přes vhodný čas a pozornost při úkolu).

   

  1. Nepravidelná struktura písma, vyskytují se nepravidelnosti ve velikosti, tvaru a sklonu písma.

    

  2. Objevuje se směs různých forem písma (velká, malá písmena, kurzíva, tiskací a psací písmena dohromady

   .

  3. Nedokončená slova, písmena nebo vynechaná slova.

    

  4. Nekonzistentní mezery mezi slovy a písmeny.

    

  5. Potíže s porozuměním textu (soustředí se na psaní, ne na obsah).

    

  6. Opis nebo psaní je pomalé .

    

  7. Špatně rozvržený list papíru (může začít psát uprostřed stránky).

    

  8. Má velké potíže s přemýšlením a psaní současně (psaní poznámek, tvůrčí psaní).

    

  Objevuje se „podivná“ pozice těla při psaní. Špatný úchop tužky. Bolest ruky i při krátkém písemném projevu.

   

  Úzce souvisí s dysortografií, velmi často se objevují společně. Reedukace je zaměřena na celou osobnost dítěte. V úvodu musí být dítě dostatečně motivováno pro práci, poté následují cvičení zaměřená na rozvíjení těch dovedností, které psaní podmiňují. Reedukaci dysgrafie nelze v žádném případě omezit na opisování cvičení a přepisování sešitů.

   

  Literatura

  Jucovičová, D., Žáčková, H., Sovová, H.: Specifické poruchy učení na 2. stupni základní škol. Praha: D+H, 2001.

   

  Matějček, Z.: Dyslexie – specifické poruchy učení. 3. vyd. Jinočany: H&H, 1995.

   

  Michalová, Z.: Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001.

   

  Pokorná, V. : Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. 3. vyd. Praha: Portál, 2002.

   

  Pokorná, V.: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. 3. vyd. Praha: Portál, 2001.

   

  Říčan, P.: Cesta životem, Praha: Panorama, 1990.

   

  Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha: Portál, 2003