Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotili 4 uživatelé

Dramatizace

Stránka naposledy upravena 17:52, 1 Bře 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Verze jako 17:43, 25 Zář 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Garantovany-obsah.png

  Toto heslo bylo vytvořeno Josefem Valentou, členem expertní skupiny Metodického portálu.
  Zapojte se do spolutvorby tohoto hesla doplňováním literatury, odkazů a příkladů z praxe.

  V pedagogickém kontextu znamená „dramatizace“ obvykle převedení nějaké učební látky do podoby hrané scénky.
   
  Ve vlastním obecném smyslu znamená dramatizace „přetvoření původně epické, obvykle prozaické literární látky, někdy však také lyrické předlohy, do dramatického tvaru“. [1] V rámci edukace pak jde především o „zdivadelnění učiva“.[2] Slovo „dramatický“ však odkazuje k „dramatu“. Mělo by tedy předurčovat, že jednající (hrané) postavy se ocitnou v situaci natolik neúsnosné, že začnou vzájemně jednat, aby situaci vyřešily. Hrají-li žáci takové situace, pak jejich hra plně vyhovuje obsahu pojmu dramatizace.
  Můžeme ovšem využít i tzv. „dramatizace bez dramatického děje“ (pokud postavy neřeší problém, ale hráči např. jen „znázorňují“ nějakou skutečnost – stromy v lese kývající se ve větru; koloběh vody apod.). Zde se pak může využít termín improvizace bez dramatického děje.
  Optimálně by tedy dramatizací měly být nazývány ty „převody“ učební látky do formy divadla a dramatu, kde - v rámci fiktivní situace - žáky hrané postavy (nebo žáky hrané věci; zvířata;chemické prvky atd.) řeší určitou, pro ně komplikovanou situaci.
  Poněkud odlišný význam může pak mít slovo dramatizace přímo v samotné dramatické výchově, kde se jedná ve většině případů skutečně o převod nějaké literární předlohy do podoby buď dramatického textu a následně do podoby inscenace (divadla hraného dětmi) nebo do podoby edukační dramatické struktury (viz heslo dramatická výchova) při práci ve třídě.
   
   
  viz též hesla „dramatická výchova“, „simulace“, „hraní rolí
   

    Poznámky:

  Doporučená literatura a odkazy <Upravit stránku>

  Literatura:

  • ŘEZNÍČKOVÁ, K.: Využití metod dramatické výchovy při výuce židovské problematiky na střední škole. Tvořivá dramatika. Roč. XVIII, č. 3 (52), 2007.

    

  • ULRYCHOVÁ, I.: Čteme a hrajeme si. I, II, III. Praha, Pansofia 1994-1996.

    

  • VALENTA, J.: Dramatická výchova a výchova osobnostní a sociální. Tvořivá dramatika 1/2007, s. 1-8

    

  • VALENTA, J.:Jednoduché metody dramatické výchovy (hraní rolí) ve výuce různých předmětů. Raadce učitele.3., Praha, Raabe 2003, 2.9, 34 s.

    

  • VALENTA, J.: Metody a techniky dramatické výchovy. 3.vyd., Praha, Grada 2008.

    

  • VYSKOČILOVÁ, V.: Pohádka a multikulturní výchova. Tvořivá dramatika, Roč. XVI, č. 3 (45), 2005.

  Odkazy: