Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotili 3 uživatelé

Bazální stimulace

Stránka naposledy upravena 21:23, 12 Ún 2011 uživatelem Mgr. Lucie Knotová

  Verze jako 01:26, 9 Kvě 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Vysvětlení pojmu

  Bazální stimulace je psychologickou aktivitou, která se snaží nabídnout osobám s mentálním postižením a s více vadami možnosti pro vývoj jejich osobnosti. Pojem bazální znamená elementární základní nabídku, ketrá se nabízí v té nejjednodušší podobě. Pojem stimulace můžeme vysvětlit jako nabídku podnětů všude tam, kde těžce postižený člověk vzhledem ke svému postižení není schopen se sám postarat o dostatečný přísun přiměřených podnětů potřbných pro svůj výoj. (Pipeková,2010, s.355)

  Koncept bazální stimulace

  "Za základní princip bazální stimulace se považuje zjištění, že pomocí těla můžeme jedince uvést do reality (skutečnost), zprostředkováním zkušenosti (empire) a vjemů." (Müller a kol.,2007,s.224)

  Zprostředkování "přes tělo" je vzájemné celkové zprostředkování, tzn. že kdokoli pacuje s těžce postiženým dítětem (matka, terapeut, pedagog), tak je svým vlastním tělem vtažen do tohoto zprostředkování. (Müller a kol.,2007,s.224)

   

  MÜLLER, O. a kol. Terapie ve speciální pedagogice.Univerzita palackého v Olomouci, 2007.s.279.ISBN: 80-244-1075-3.

  VALENTA,M. a MÜLLER, O. Psychopedie.Parta, 2007.s.130.ISBN: 978-80-7320-099-2.