Přidat do kolekce              hodnotili 3 uživatelé

Bazální stimulace

Stránka naposledy upravena 15:48, 31 Kvě 2011 uživatelem Mgr. Lucie Knotová

  Verze jako 16:43, 27 Lis 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Bazální stimulace je psychologickou aktivitou, která se snaží nabídnout osobám s mentálním postižením a s více vadami možnosti pro vývoj jejich osobnosti. Pojem bazální znamená elementární základní nabídku, ketrá se nabízí v té nejjednodušší podobě. Pojem stimulace můžeme vysvětlit jako nabídku podnětů všude tam, kde těžce postižený člověk vzhledem ke svému postižení není schopen se sám postarat o dostatečný přísun přiměřených podnětů potřebných pro svůj vývoj. (Pipeková,2010, s.355)

  Koncept bazální stimulace

  "Za základní princip bazální stimulace se považuje zjištění, že pomocí těla můžeme jedince uvést do reality (skutečnost), zprostředkováním zkušenosti (empirie) a vjemů." (Müller a kol.,2007,s.224)

  Zprostředkování "přes tělo" je vzájemné celkové zprostředkování, tzn. že kdokoli pacuje s těžce postiženým dítětem (matka, terapeut, pedagog), tak je svým vlastním tělem vtažen do tohoto zprostředkování. (Müller a kol.,2007,s.224)

  Použité zdroje a literatura

  • MÜLLER, O. a kol. Terapie ve speciální pedagogice.Univerzita palackého v Olomouci, 2007.s.279.ISBN: 80-244-1075-3.
  • PIPEKOVÁ, J.Kapitoly ze speciální pedagogiky.3.vyd.Brno:Paido, 2010. ISBN: 978-80-7315-198-0.