Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotili 2 uživatelé

ADHD

Stránka naposledy upravena 23:25, 13 Kvě 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Verze jako 00:27, 30 Črvec 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Garantovany-obsah.pngToto heslo bylo vytvořeno ve spolupráci autorův návaznosti na diskuzi Dítě s ADHD na ZŠ
  Zapojte se i vy do další spolutvorby a aktualizace tohoto hesla.

   

  Úvod

  Syndrom deficitu pozornosti - Attention - Deficit/Hyperactivity Disorder - název vychází ze zahraniční literatury.  Tento pojem vede k jinému chápání LMD - lehké mozkové disfunkce, a to především k posílení učitelské a rodičovské diagnostiky. Bez ní nelze spolehlivě LMD diagnostikovat. Nutnou podmínkou je totiž skutečnost, že se příznaky musí projevit nejméně ve dvou odlišných prostředích (např. v rodině a ve škole). V takovém případě je popis chování dítěte významný a dostačující k diagnostice ADHD (Munden, Arcelus 2002)

  Projevy ADHD

  Alan Train rozdělil projevy syndrumu ADHD do tří skupin na  poruchu pozornosti, hyperaktivitu a impulzivitu (Train,  2002)

  1. Poruchy pozornosti

  - Dítěti se často nedaří pozorně se soustředit na podrobnosti nebo dělá časté chyby z nepozornosti ve škole, při práci nebo jiných aktivitách, poruchy pozornosti se projevují takto:

  • dítě neudrží pozoronost při plnění úkolu nebo při hrách
  • zdá se, že neposlouchá, co se mu říká
  • nedokáže postupovat podle pokynů nebo dokončit školní či domácí úkol
  • neumí si uspořádat úkoly a činnosti
  • vyhýbá se úkolům, které vyžadují soustředěné duševní úsilí
  • ztrácí věci, např. školní pomůcky
  • dá se vyrušit vnějšími podněty
  • při běžných denních činnostech je zapomnětlivé

  2. Hyperaktivita

  • bezděčně pohybuje rukama, nohama, vrtí se
  • pobíhá nebo popochází v situacích, kdy je to nevhodné
  • je nadměrně hlučné
  • trvale vykazuje nadměrnou motorickou aktivitu

  3. Impulzivita

  • vyhrkne odpověď dřív, než byla položena otázka
  • nevydrží stát v řadě a počkat, až na něj přijde řada
  • přerušuje ostatní, nebo se jim plete do hovoru

  Metody a postupy práce s dětmi s ADHD

  Podle popisovaných zkušeností učitelů na ZŠ [1] dítěti s ADHD svědčí:

  • přijetí kolektivem např. případ holčičky s ADHD v první třídě, kde velmi zabralo na přijetí do kolektivu a "pochopení" jejího "zlobení" (ona může a my ne?) četba a následný rozbor Pipi Dlouhé punčochy (vymýšlí si, lže, neuznává autority, pere se, dělá si, co chce, mluví nevybíravě,...) a tu děti přece milují (vzpomeňte na kapitolu Pipi ve škole...)
  • pozornost dospělého - pokud je ve třídě jen učitel, který se má věnovat ještě ostatním dětem, nastává problém. Pokud má dítě asistenta "jen pro sebe" a tedy zaručenou pozornost, je o něco lépe - v případě problému může asistent s dítětem odejít ze třídy do doby, než se dítě uklidní a je schopno pokračovat v práci
  • zaměstnání - ovšem činnostmi které je baví, vzhledem k rychlé unavitelnosti, u nutných "nudných" činností je pak vhodné činnosti střídat
  • úzká spolupráce rodičů se školou, společné postupy ap. (např. psaná dohoda s rodiči)
  • speciální zájmová činnost zaměřená na rozvoj a uvolnění kreativity (viz. např. klub Debrujárů)

  _____________________________________________________________

  1. Diskuze na Metodickém portálu,  téma: Dítě s ADHD na ZŠ publikováno 09. květ 2010 8:30:30 [cit. 2010-05-12] Dostupný z WWW:< http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?...5f2cb&start=10>

  Použité zdroje a literatura:

  • MUNDEN, A. ARCELUS, J. Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha: Portál 2002. ISBN 80-7178-625-X
  • TRAIN A. Nejčastější poruchy chování dětí - Jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka. Praha: Portál, 2002.

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  Literatura:

  • RIEFOVÁ, F. Sandra: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Portál, Praha 1999.
  • JUCOVIČOVÁ, D., Žáčková, H.: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? D + H, Praha 2007
  • MUNDEN, A,. ARCELUS, J.: Poruchy pozornosti a hyperaktivita.Portál, Praha 2002
  • PREKOPOVÁ, J., SCHWEIZEROVÁ, CH.: Neklidné dítě, Portál, Praha 2008
  • POKORNÁ, V. : Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení, Portál, Praha 2002

  Odkazy: