Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotili 2 uživatelé

ADHD

Stránka naposledy upravena 07:13, 13 Kvě 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Verze jako 12:23, 3 Pro 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Toto heslo je rozpracované. Prosíme, pomozte nám je doplnit a zpřesnit citací odborné literatury.

  Syndrom deficitu pozornosti - Attention - Deficit/Hyperactivity Disorder - název vychází ze zahraniční literatury.[potřeba odkazu na lit.] Tento pojem vede k jinému chápání LMD - lehké mozkové disfunkce, a to především k posílení učitelské a rodičovské diagnostiky. Bez ní nelze spolehlivě LMD diagnostikovat. Nutnou podmínkou je totiž skutečnost, že se příznaky musí projevit nejméně ve dvou odlišných prostředích (např. v rodině a ve škole). V takovém případě je popis chování dítěte významný a dostačující k diagnostice ADHD.[potřeba odkazu na lit.]

  Projevy ADHD

  Alan Train rozdělil projevy syndrumu ADHD do tří skupin na  poruchu pozornosti, hyperaktivitu a impulzivitu (Train,  2002)

  1. Poruchy pozornosti

  - Dítěti se často nedaří pozorně se soustředit na podrobnosti nebo dělá časté chyby z nepozornosti ve škole, při práci nebo jiných aktivitách, poruchy pozornosti se projevují takto:

  • dítě neudrží pozoronost při plnění úkolu nebo při hrách
  • zdá se, že neposlouchá, co se mu říká
  • nedokáže postupovat podle pokynů nebo dokončit školní či domácí úkol
  • neumí si uspořádat úkoly a činnosti
  • vyhýbá se úkolům, které vyžadují soustředěné duševní úsilí
  • ztrácí věci, např. školní pomůcky
  • dá se vyrušit vnějšími podněty
  • při běžných denních činnostech je zapomnětlivé

  2. Hyperaktivita

  • bezděčně pohybuje rukama, nohama, vrtí se
  • pobíhá nebo popochází v situacích, kdy je to nevhodné
  • je nadměrně hlučné
  • trvale vykazuje nadměrnou motorickou aktivitu

  3. Impulzivita

  • vyhrkne odpověď dřív, než byla položena otázka
  • nevydrží stát v řadě a počkat, až na něj přijde řada
  • přerušuje ostatní, nebo se jim plete do hovoru

  Metody a postupy práce s dětmi s ADHD

  Podle Hany Pilařové [1] dítěti s ADHD svědčí:

  • pozornost dospělého - pokud je ve třídě jen učitel, který se má věnovat ještě ostatním dětem, nastává problé. Pokud má dítě asistenta "jen pro sebe" a tedy zaručenou pozornost, je o něco lépe - v případě problému může asistent s dítětem odejít ze třídy do doby, než se dítě uklidní a je schopno pokračovat v práci
  • zaměstnání - ovšem činnostmi které je baví, vzhledem k rychlé unavitelnosti, u nutných "nudných" činností je pak vhodné činnosti střídat
  • úzká spolupráce rodičů se školou, společné postupy ap. (např. psaná dohoda s rodiči)

  Jarka Pachlová píše ve svém příspěvku ve Wiki, že dětem s ADHD se daří v klubech Debrujárů.

  __________________________________________________________________________

  1. Diskuze na Metodickém portálu,  téma: Dítě s ADHD na ZŠ publikováno 09. květ 2010 8:30:30 [cit. 2010-05-12] Dostupný z WWW:< http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?...5f2cb&start=10>

  Použité zdroje a literatura:

  • TRAIN A. Nejčastější poruchy chování dětí - Jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka. Praha: Portál, 2002.

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  Literatura:

  • RIEFOVÁ, F. Sandra: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Portál, Praha 1999.
  • JUCOVIČOVÁ, D., Žáčková, H.: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? D + H, Praha 2007

  Odkazy:

  http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=100&t=7887&start=0&sd=a&sid=b301ce00de0bdd32c80df01a96381fc5

  http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=84&t=7803

  video:http://www.youtube.com/watch?v=sQP4PTkBifE&feature=related