Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Hledáme možnosti linky

Stránka naposledy upravena 06:03, 28 Črvec 2010 uživatelem Jana Langerová
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 01:42, 16 Led 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   Bez výtvarných prostředků by člověk nebyl schopen se výtvarně vyjadřovat, nemohl by zaznamenat tvar. Nebyla by ani jednoduchá „obrázková řeč“ (např. dopravní značky, informační tabule atd.). Proto bychom měli své žáky seznámit a také trochu naučit používat základní výtvarné vyjadřovací prostředky (bod, linie, plocha, barva a prostor).

  Charakter čáry (linie) bezprostředně ovlivňují nejenom povahové vlastnosti autora, ale i vypovídá o dovednosti získané procvičováním.
  Námět k motivaci výtvarné etudy většinou volím podle aktuální potřeby, musí však vždy odpovídat věku a kresebné vyspělosti vyučované skupiny (např. narušená plocha - starší žáci, stopy dopravních prostředků na silnici – mladší žáci).
  Rovněž tak příliš nezáleží jaký kresebný nástroj při procvičování použijeme. Naopak právě růzností kresebných stop lze poukázat na charakter zaznamenané čáry. Pro žáka to jsou velice důležité zkušenosti. Učí se záměrnému používání pracovního nástroje.
  Prakticky každý rok se u všech věkových skupin vracím k takto zaměřenému procvičování. Měním vždy jen motivaci, cíl výtvarné etudy zůstává trvalý - zlepšit jejich lineární kresbu.