Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Co je Pedagogický lexikon?

Stránka naposledy upravena 13:17, 19 Ún 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 06:55, 29 Říj 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Účelem Pedagogického lexikonu je napomáhat společnému porozumění pojmům, které se objevují v současné pedagogické teorii a praxi. Hesla jsou v lexikonu řazena abecedně. Úplný přehled hesel je možné sledovat na úvodní stránce Pedagogického lexikonu.
   
   
  Pedagogický lexikon ve wiki umožňuje širokou spolupráci přiGarantovany-obsah.png definování a tvorbě  hesel peadagogické terminologie. Většinu hesel mohou upravovat libovolní registrovaní uživatelé Metodického portálu. U hesel označených ikonkou Garantovaný obsah, které jsou vytvořeny členy expertní skupiny Metodického portálu, budou uživatelé postupně moci doplňovat literaturu a odkazy nebo příklady z praxe, jak je tomu například u hesel Aktivizační metody nebo Dramatizace.
   
   
  Jak spolupracovat? 
  Spolupráce na tvorbě hesel v Lexikonu začíná komentáři pod stránkami aktuálně zobrazených hesel. Uživatel, který se domnívá, že by mohl sám přispět ke zkvalitnění výkladu konkrétního hesla, by měl na jeho aktuální obsah nejprve zareagovat komentářem.  Autoři dosavadních textů by měli tyto komentáře sledovat, pokusit se na ně reagovat a pokud možno, povzbudit aktivního uživatele ke spolupráci na úpravě aktuálního obsahu hesla. Ten by měl úpravou stránky pak vhodným způsobem heslo doplnit nebo upravit. Veškeré úpravy hesel se ukládají v historii stránky, které je možné zobrazovat na stránce po kliknutí na datum zobrazené v záhlaví stránky hesla. Na této stránce je možné také obnovovat starší verze daného hesla. Tím nikdy nemůže dojít úpravou stránky k nenávratné změně nebo poškození obsahu hesla.
   
   
  Jak vytvořit nové heslo v Pedagogickém lexikonu 
  Zpět na úvodní stránku Pedagogického lexikonu.
  Zpět k heslu tvořeném v rámci projektu Inspiromat 2010
   
  Obsah nápovědy Pedagogického lexikonu