Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Co je Pedagogický lexikon?

Stránka naposledy upravena 15:21, 2 Zář 2009 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Verze jako 06:58, 29 Říj 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Pedagogický lexikon je souborem stránek ve Wiki na Metodickém portálu v sekci Knihovna, kde vzniká aktualizovaný přehled pedagogické terminologie.  

  Účel Pedagogického lexikonu a jeho obsah
  Účelem Pedagogického lexikonu je napomáhat společnému porozumění pojmům, které se objevují v současné pedagogické teorii a praxi. Silnou stránkou tohoto lexikonu je, že tvorba nových hesel a jejich výkladů umožňuje širokou spolupráci odborníků pedagogických věd s učiteli z praxe. Očekává se rovněž zapojení studentů učitelství.
  Uspořádání obsahu

  Hesla jsou v lexikonu řazena abecedně. Úplný přehled hesel je možné sledovat napravo v tabulce úvodní stránky Pedagogického lexikonu nebo v postranním menu po pravé straně této stránky. Výklady jednotlivých hesel mohou být obsaženy na více stránkách, tzn. že některá hesla mohou mít také své podstránky. Pod těmito stránkami se mohou postupně objevovat stránky s příspěvky popisující příklady z praxe.

  Zdroje informací

  Zdrojem informací mohou být vědecké, diplomové, bakalářské, závěrečné i seminární práce, jejichž dílčí poznatky se jejich autoři rozhodli dobrovolně sdílet v modulu wiki.rvp.cz. Zdrojem informací mohou být také výsledky odborných diskusí probíhajích v modulu diskuze.rvp.cz nebo konkrétní poznatky z pedagogické praxe. 

  Licence

  Všechna nově vytvořená hesla jsou chráněna licencí Creative Commons.

  Odborná garance

  Garantovany-obsah.pngKvalitně zpracovaná hesla mohou získat odbornou garanci, kterou může udělit správce wiki nebo VIP uživatelé Metodického portálu z řad odborníků pedagogických věd. Garantované heslo se pozná podle ikonky na obrázku vpravo. Do obsahu již takto označeného hesla by se nemělo v žádném případě neuváženě zasahovat.vip.jpg

  Některá hesla mohou být přímo vytvářena VIP uživateli Metodického portálu. Tyto hesla jsou označována ikonkou VIP.

  Spolupráce na tvorbě výkladů hesel

  Wiki je určena ke spolupráci na tvorbě obsahu. Veškeré příspěvky v Pedagogickém lexikonu jsou proto otevřené k úpravám ostatními uživateli. Co se týče úprav obsahu, je pravidlem, že před zásahem do textu se nad obsahem diskutuje prostřednictvím komentářů pod stránkou. Je zvykem, že autoři příspěvků sledují, zda ostatní uživatelé nějakým způsobem nekomentují jejich text, a na případné komentáře reagují povzbuzením ke spolupráci na další tvorbě obsahu daného hesla.  Formální úpravy textů (opravy překlepů apod.) mohou probíhat, aniž by se o nich diskutovalo.

  Pokud jste se rozhodli přispět novým heslem do Pedagogického lexikonu, pokračujte ZDE.

  Zpět na úvodní stránku Pedagogického lexikonu.

   
  Obsah nápovědy Pedagogického lexikonu