Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Co je Pedagogický lexikon?

Stránka naposledy upravena 13:50, 22 Črvec 2009 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Verze jako 05:22, 29 Říj 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Účel Pedagogického lexikonu a jeho obsah

  Pedagogický lexikon je určen k tvorbě a spolutvorbě výkladů k heslům současné pedagogické terminologie. Obsahem hesel jsou pedagogické znalosti z teorie a praxe. Informace pochází od registrovanýcu uživatelů Metodického portálu.

  Zdroje informací

  Zdrojem informací mohou být vědecké, diplomové, bakalářské, závěrečné i seminární práce, jejichž dílčí poznatky se jejich autoři rozhodli sdílet v modulu wiki.rvp.cz. Zdrojem informací mohou být také výsledky odborných diskusí probíhajích v modulu diskuze.rvp.cz nebo konkrétní poznatky z pedagogické praxe. 

  Licence

  Všechna nově vytvořená hesla jsou chráněna licencí Creative Commons.

  Odborná garance

  256px-Sciences_humaines.svg.pngKvalitně zpracovaná hesla mohou získat odbornou garanci, kterou může udělit správce wiki nebo VIP uživatelé Metodického portálu z řad odborníků pedagogických věd. Garantované heslo se pozná podle ikonky na obrázku vpravo. Do obsahu takto označeného hesla by se nemělo v žádném případě neuváženě zasahovat.

  Spolupráce na tvorbě výkladů hesel

  Wiki je určena ke spolupráci na tvorbě obsahu. Příspěvky jsou proto otevřené k úpravám ostatními uživateli. Co se týče úprav obsahu, je pravidlem, že před zásahem do textu se nad obsahem diskutuje prostřednictvím komentářů pod stránkou. Je zvykem, že autoři příspěvků sledují, zda ostatní uživatelé nějakým způsobem nekomentují jejich text, a na případné komentáře reagují nabídkou spolupráce na další tvorbě obsahu daného hesla.  Formální úpravy textů (opravy překlepů apod.) mohou probíhat, aniž by byly diskutovány.

  Pokud jste se rozhodli přispět heslem do Pedagogického lexikonu, pokračujte ZDE.