Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Co je wiki na Metodickém portálu?

Stránka naposledy upravena 23:55, 23 Črvec 2009 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Verze jako 02:02, 4 Črvec 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Wiki na Metodickém portálu umožňuje rychlé sdílení materiálů, znalostí a zkušeností mezi uživateli Metodikého portálu.  Účelem wiki je obsahové a funkční doplnění ostatních modulů Metodického portálu s akcentem na podporu online spolupráce.

  Doplnění a podpora modulu DUM

  Modul DUM slouží ke sdílení digitálních učebních materiálů (pracovních listů, prezentací, apod.). Většina digitálních učebních materiálů je složena z menších objektů - úryvků textů, obrázků, videa nebo audia apod. Tyto menší části samy o sobě ještě nejsou považovány za digitální učební materiály a proto nejsou samostatně  na dum.rvp.cz ani publikovány. Ve wiki je možné tyto objekty sdílet v sekci Kabinet. Mezi tvůrci modulu wiki se těmto objektům začalo říkat Digitální učební pomůcky - DUP.

  Díky licenci Creative Commons, pod níž jsou digitální učební materiály v modulu dum.rvp.cz publikovány , je možné tyto materiály za podmínek této licence upravovat a dále šířit. Dá se předpokládat, že řada učitelů si po stažení digitální učební materiály  upravuje a přizpůsobuje vzdělávací situaci svých žáků. Ať už se jedná o drobné formální nebo obsahové úpravy, může se jednat o zásahy, které mohou výrazně zvýšit kvalitu těchto učebních materiálů. Před vznikem Modulu wiki nebylo možné takto upravené učební materiály dále efektivně mezi uživateli Metodikého portálu sdílet. Nový modul Wiki toto sdílení umožňuje a výrazně usnadňuje.