Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Co je wiki na Metodickém portálu?

Stránka naposledy upravena 19:19, 23 Črvec 2009 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Verze jako 01:55, 4 Črvec 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Wiki na Metodickém portálu má umožnit rychlou výměnu zdrojů a sdílení znalostí mezi učiteli. Ke sdílení zdrojů a znalostí slouží i moduly Články a Digitální učební materiály. Účelem wiki není tyto moduly nahradit, ale obsahově a funkčně doplnit.

  Co lze sdílet v Modulu Wiki
  Sdílení digitálních učebních materiálů v DUM a Wiki

  Nejčastějšími digitálními učebními materiály publikovaními v modulu DUM jsou pracovní listy, prezentace, audio nebo video ukázky. V informacích o každém učebním materiálu najdeme popis vazby na očekávané výstupy nebo tematické okruhy v RVP, a stručný popis materiálu z hlediska použití ve výuce. Významná jsou hodnocení těchto materiálů od týmu rvp.cz a uživatelů metodického portálu pomocí známkování a komentářů. 

  Většina digitálních učebních materiálů je složena z menších částí - úryvků textů, obrázků, videa nebo audia apod. v podobě autorských nebo kopírovaných volně šiřitelných materiálů. Tyto menší části není možné ještě považovat za digitální učební materiály a proto je není ani možné sdílet v Modulu DUM.  Je však možné je sdílet v modulu WIKI.

  příručce pro autory jsou Digitální učební materiály přirovnány ke kostičkám stavebnice LEGO®,
  neboť je lze různě kombinovat. Způsob jejich použití závisí na konkrétním uživateli. Díky licenci Creative Commons je tyto materiály možné dále upravovat a šířit. Příspěvky v Modulu DUM jsou často komentovány a hodnoceny ostatními uživateli. Často to jsou velmi konstruktivní připomínky s návrhy na vylepšení publikovaných materiálů. Dá se předpokládat, že řada učitelů využívající DIgitální učební materiály skutečně nějakým způsobem upravuje a přizpůsobuje vzdělávací situaci svých žáků. Ať už se jedná o drobné úpravy formální nebo obsahové, může se jednat o zásahy, které mohou výrazně zvýšit kvalitu těchto učebních materiálů. Před vznikem Modulu wiki nebylo možné tyto odvozeniny efektivně sdílet. Wiki takovéto sdílení umožňuje. Stačí vytvořit stránku v sekci Kabinet a upravený materiál k ní přiložit jako přílohu. Do komentáře pod materiálem v DUM pak jen zkopírovat adresu na danou stránku v modulu Wiki.