Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Co je wiki na Metodickém portálu?

Stránka naposledy upravena 16:17, 2 Zář 2009 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Verze jako 16:21, 5 Srp 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Wiki web na Metodikém portálu vznikl v rámci projektu Metodika II. Je jedním z nových komunitních částí portálu, kde mohou učitelé sdílet své zdroje, znalosti a zkušenosti. Smyslem wiki je obsahové a funkční doplnění ostatních modulů Metodického portálu s akcentem na podporu online spolupráce.

  Kabinet - sdílení digitálních učebních pomůcek

  V sekci Kabinet wiki  funkčně a obsahově doplňuje modul  dum.rvp.cz

  Dum.rvp.cz slouží ke sdílení digitálních učebních materiálů (pracovních listů, prezentací, apod.). Většina digitálních učebních materiálů je složena z menších objektů - úryvků textů, obrázků, videa nebo audia apod. Tyto menší části samy o sobě nejsou považovány za digitální učební materiály, není je proto ani možné samostatně sdílet v tomto modulu. Kabinet umožňuje samostatné sdílení těchto menších elektronických výukových objektů, kterým se zde říká digitální učební pomůcky. 

  Knihovna - sdílení pedagogických znalostí

  V sekci Knihovna je wiki prostorem pro sdílení pedagogických znalostí napříč teorií a praxí

  Wiki umožňuje sdílet a společně utvářet pedagogické znalosti. V Pedagogickém lexikonu  vzniká aktualizovaný přehled pedagogické terminologie, kde budou jednotlivé termíny postupně doplňovány o živé zkušenosti a příklady učitelů z praxe.

  Podle autora konceptu tzv. poznatkové báze učitelství, významného teoretika S. L. Shulmana, nemají učitelské znalosti původ pouze ve formálním pedagogickém vzdělání, reprezentovaném osvojováním poznatků pedagogických věd (např. na vysokých školách), ale rovněž v „kodifikované reprezentaci praktické moudrosti zkušených učitelů".

  (JANÍK, T. Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Paido. Brno 2005, s. 130)

  Sborovna - sdílení plánování výuky

  Sekce Sborovna  umožňuje učitelům spolupráci a vzájemnou podporu při plánování výuky.

  Sborovna nabízí možnost sdílet tématické a týdenní plány nebo přípravy na výuku. V budoucnu se připravuje možnost sdílet na vyšší úrovni plánování také učební osnovy a na nižší úrovni návrhy konkrétních výukových aktivit. Každý uživatel se může rozhodnout, zda dokumenty didaktického plánování bude sdílet veřejně nebo jen s vybranými uživateli Metodického portálu. 

  O tom, jak editovat stránky ve wiki.rvp.cz ZDE

   
   Obsah Nápovědy WIKI