Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Co je wiki na Metodickém portálu?

Stránka naposledy upravena 12:42, 2 Zář 2009 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Verze jako 18:37, 4 Črvec 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Web wiki.rvp.cz vznikl v rámci projektu Metodika II, jehož cílem je zkvalitňování obsahu Metodického portálu a jeho rozšiřování o nové komunitní prvky.

  Wiki je novým modulem umožňujícím rychlé sdílení materiálů, znalostí a zdrojů mezi učiteli.  Účelem wiki je obsahové a funkční doplnění ostatních modulů Metodického portálu s akcentem na podporu online spolupráce.

  Doplnění a podpora modulu DUM - sdílení digitálních učebních pomůcek

  První významnou funkcí modulu wiki je obsahové a funkční doplnění modulu  dum.rvp.cz

  Dum.rvp.cz slouží ke sdílení digitálních učebních materiálů (pracovních listů, prezentací, apod.). Většina digitálních učebních materiálů je složena z menších objektů - úryvků textů, obrázků, videa nebo audia apod. Tyto menší části samy o sobě nejsou považovány za digitální učební materiály, není je proto ani možné samostatně sdílet v modulu DUM. Kabinet, první ze tří hlavních sekcí wiki, toto sdílení umožňuje.

  Sdílení pedagogických znalostí

  Wiki umožňuje sdílet a společně utvářet znalosti, které jsou důležité pro profesionální práci učitele. Podle autora konceptu poznatkové báze učitelství, významného teoretika S. L. Shulmana, nemají učitelské znalosti původ pouze ve formálním pedagogickém vzdělání, reprezentovaném osvojováním poznatků pedagogických věd (např. na vysokých školách), ale rovněž v „kodifikované reprezentaci praktické moudrosti zkušených učitelů". Ve druhé sekci wiki s názvem Knihovna  jde o sdílení této "praktické moudrosti" učitelů společně s teoretickými poznatky odborníků pedagogických věd. V Pedagogickém lexikonu  vzniká aktualizovaný přehled pedagogické terminologie, který bude postupně doplňován o živé zkušenosti a příklady učitelů z praxe.

  Sdílení a podpora v oblasti plánování výuky

  Třetí sekce wiki, Sborovna,  umožňuje učitelům spolupráci a vzájemnou podporu při plánování výuky. Sborovna nabízí možnost sdílet tématické a týdenní plány nebo přípravy na výuku. Každý uživatel se může rozhodnout, zda dokumenty didaktického plánování bude sdílet veřejně nebo jen s vybranými uživateli Metodického portálu. 

  O tom, jak editovat stránky ve wiki.rvp.cz, se dočtete ZDE

   
   Obsah Nápovědy WIKI