Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Co je wiki na Metodickém portálu?

Stránka naposledy upravena 12:17, 2 Zář 2009 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Verze jako 16:27, 5 Srp 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Web wiki.rvp.cz vznikl v rámci projektu Metodika II, jehož cílem je zkvalitňování obsahu Metodického portálu a jeho rozšiřování o nové komunitní prvky.

  Wiki je novým modulem umožňujícím rychlé sdílení materiálů, znalostí a zdrojů mezi učiteli.  Účelem wiki je obsahové a funkční doplnění ostatních modulů Metodického portálu s akcentem na podporu online spolupráce.

  Doplnění a podpora modulu DUM - sdílení digitálních učebních pomůcek

  První významnou funkcí modulu wiki je obsahové a funkční doplnění modulu  dum.rvp.cz

  Dum.rvp.cz slouží ke sdílení digitálních učebních materiálů (pracovních listů, prezentací, apod.). Většina digitálních učebních materiálů je složena z menších objektů - úryvků textů, obrázků, videa nebo audia apod. Tyto menší části samy o sobě nejsou považovány za digitální učební materiály. Říkáme jim digitální učební pomůcky - DUP a sdílíme je ve wiki v sekci Kabinet.

  Sdílení pedagogických znalostí

  Wiki umožňuje sdílet a společně utvářet znalosti, které jsou klíčové pro profesionální práci učitele.

  V encyklopedii The International Encyklopedia of Education (1994, s. 6117 -6121) je popsáno 6 základních domén profesních znalostí učitele, které mají přímou vazbu na praxi.

  • didaktické znalosti obsahu
  • znalosti o žácích a učení
  • znalosti obecné didaktiky
  • znalosti kurikula
  • znalosti kontextu
  • znalosti sebe sama

  Podle významného teoretika Shulmana, autora konceptu poznatkové báze učitelství, nemají učitelské znalosti původ pouze ve formálním pedagogickém vzdělání, reprezentovaném osvojováním poznatků pedagogických věd (např. na vysokých školách), ale rovněž v „kodifikované reprezentaci praktické moudrosti zkušených učitelů". Ve wiki na Metodikém portálu jde o shromažďování a kodifikaci této praktické moudrosti učitelů ve spolupráci s odborníky pedagogických věd. Za tím účelem vznikla ve wiki sekce Knihovna.  V první "publikací",  Pedagogickém lexikonu, vzniká aktualizovaný přehled pedagogické terminologie.

  Sdílení a podpora v oblasti plánování výuky

  V sekci Sborovna  umožňuje wiki učitelům spolupráci a vzájemnou podporu při plánování výuky. Poskytuje možnost sdílet tématické a týdenní plány nebo přípravy na výuku. Každý uživatel se může rozhodnout, zda dokumenty didaktického plánování bude sdílet veřejně nebo jen s vybranými uživateli Metodického portálu. 

  O tom, jak editovat stránky ve wiki.rvp.cz, se dočtete ZDE

   
   Obsah Nápovědy WIKI