Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Co je wiki na Metodickém portálu?

Stránka naposledy upravena 21:03, 26 Srp 2009 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Verze jako 00:49, 29 Kvě 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Wiki.rvp.cz umožňuje rychlé sdílení materiálů, znalostí a zdrojů mezi uživateli Metodikého portálu.  Účelem wiki je obsahové a funkční doplnění ostatních modulů Metodického portálu s akcentem na podporu online spolupráce.

  Doplnění a podpora modulu DUM - sdílení digitálních učebních pomůcek

  První z významných funkcí wiki je obsahové a funkční doplnění modulu  dum.rvp.cz

  Dum.rvp.cz slouží ke sdílení digitálních učebních materiálů (pracovních listů, prezentací, apod.). Většina digitálních učebních materiálů sdílených v tomto modulu je složena z menších objektů - úryvků textů, obrázků, videa nebo audia apod. Tyto menší části samy o sobě ještě nejsou považovány za digitální učební materiály a proto nejsou samostatně  na dum.rvp.cz ani publikovány. Ve wiki je možné tyto objekty sdílet také samostatně v sekci Kabinet. Získaly si označení digitální učební pomůcky - DUP.

  Díky licenci Creative Commons, pod níž jsou digitální učební materiály v modulu dum.rvp.cz publikovány, je možné při zachování daných licenčních podmínek tyto materiály dále upravovat a šířit . Ať už se jedná o drobné formální nebo obsahové úpravy, může se jednat o zásahy, které mohou výrazně zvýšit kvalitu učebních materiálů dříve publikovaných v modulu DUM.  Wiki v sekci Kabinet má usnadnit rychlé sdílení takto uživateli modifikovaných digitálních učebních materiálů. 

  Sdílení pedagogických znalostí

  Wiki umožňuje sdílet a společně utvářet znalosti, které jsou klíčové pro profesionální práci učitele.

  V encyklopedii The International Encyklopedia of Education (1994, s. 6117 -6121) je popsáno 6 základních domén profesních znalostí učitele, které mají přímou vazbu na praxi.

  • didaktické znalosti obsahu
  • znalosti o žácích a učení
  • znalosti obecné didaktiky
  • znalosti kurikula
  • znalosti kontextu
  • znalosti sebe sama

  Podle významného teoretika Shulmana, autora konceptu poznatkové báze učitelství, nemají učitelské znalosti původ pouze ve formálním pedagogickém vzdělání, reprezentovaném osvojováním poznatků pedagogických věd (např. na vysokých školách), ale rovněž v „kodifikované reprezentaci praktické moudrosti zkušených učitelů". Ve wiki na Metodikém portálu jde o shromažďování a kodifikaci této praktické moudrosti učitelů ve spolupráci s odborníky pedagogických věd. Za tím účelem byla ve wiki vytvořena sekce Knihovna.  V první publikací v knihovně wiki,  Pedagogickém lexikonu vzniká aktualizovaný přehled pedagogické terminologie.

  Společné projektování a plánování výuky

  Modul wiki může umožnit učitelům spolupráci na tvorbě, inovaci  a evaluaci učebních osnov nebo tématických plánů. Umožňuje také spolupráci na přípravách hodin nebo výukových projektů.  Učební osnovy a tématické plány ve wiki se mohou stát živými  dokumenty reflektujícími aktuální vzdělávací situace, které je možno pohodlně sdílet.  Možnost snadného vytváření hypertextových odkazů umožňuje propojování tématických plánů s informačními zdroji z jakéhokoliv modulu na Metodickém portálu nebo z kterékoliv jiné webové stránky na internetu. Sdílet tyto dokumenty lze otevřeně nebo pouze s vybranými uživateli. Za tímto účelem je ve wiki vytvořena sekce Sborovna.

  O tom, jak editovat stránky ve wiki.rvp.cz, se dočtete ZDE

   
   Obsah Nápovědy WIKI