Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Co je wiki na Metodickém portálu?

Stránka naposledy upravena 18:05, 27 Črvec 2009 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Verze jako 01:06, 29 Kvě 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Modul wiki umožňuje rychlé sdílení materiálů, znalostí a zkušeností mezi uživateli Metodikého portálu.  Účelem wiki je obsahové a funkční doplnění ostatních modulů Metodického portálu s akcentem na podporu online spolupráce.

  Sdílení digitálních učebních pomůcek - doplnění a podpora modulu DUM

  Modul DUM slouží ke sdílení digitálních učebních materiálů (pracovních listů, prezentací, apod.). Většina digitálních učebních materiálů je složena z menších objektů - úryvků textů, obrázků, videa nebo audia apod. Tyto menší části samy o sobě ještě nejsou považovány za digitální učební materiály a proto nejsou samostatně  na dum.rvp.cz ani publikovány. Ve wiki je možné tyto objekty sdílet v sekci Kabinet. Mezi tvůrci modulu wiki se těmto objektům začalo říkat Digitální učební pomůcky - DUP.

  Díky licenci Creative Commons, pod níž jsou digitální učební materiály v modulu dum.rvp.cz publikovány , je možné tyto materiály za zachování podmínek této licence upravovat a dále šířit. Dá se předpokládat, že řada učitelů si po stažení digitální učební materiály  upravuje a přizpůsobuje vzdělávací situaci svých žáků. Ať už se jedná o drobné formální nebo obsahové úpravy, může se jednat o zásahy, které mohou výrazně zvýšit kvalitu těchto učebních materiálů. Před vznikem Modulu wiki nebylo možné takto upravené učební materiály dále efektivně mezi uživateli rvp.cz sdílet. Nový modul Wiki má toto sdílení výrazně usnadnit také v sekci Kabinet.

  Sdílení pedagogických znalostí

  Pedagogická znalost je považována za jeden z pilířů zakládajících profesionalitu učitele. O jaké znalosti se jedná? Významný teoretik vzdělávání Lee. S. Shulman rozdělil rozdělil do 7 kategorií. Na znalosti obsahu, týkající se odbornosti v oboru, kterému učitel vyučuje, obecné pedagogické znalosti, zahrnující znalosti strategií řízení třídy, motivace žáků a pod.; a další. Za jádro pedagogických znalostí považoval didaktickou znalost obsahu, která se týká umění zprostředkovat obsah vzdělávání žákům. Podle Shulmana nemají učitelské znalosti původ pouze ve formálním pedagogickém vzdělání, reprezentovaném osvojováním poznatků pedagogických věd (např. na vysokých školách), ale rovněž v „kodifikované reprezentaci praktické moudrosti zkušených učitelů". Ve wiki na Metodikém portálu jde především o shromažďování a kodifikaci praktické moudrosti učitelů z praxe v dialogu s odborníky pedagogických věd. Za tím účelem byla ve wiki vytvořena sekce Knihovna.