Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Harmonogram přípravy a schůzky pořadatelů

Stránka naposledy upravena 07:26, 13 Črvn 2011 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

  Zlatá včela Běchary 048.JPGVytvořený pořadatelský sbor se začne scházet na pravidelných přípravných schůzkách. Prvým úkolem skupiny je vytvořit HARMONOGRAM přípravy a vlastního průběhu soutěže.

  Celé období je možné rozdělit do tří částí. Je to období přípravné, pak vlastní průběh soutěže a nakonec její vyhodnocení a vyúčtování nákladů. 

  Nyní ke každé části tohoto harmonogramu trochu podrobněji:

   

  PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ zahrnuje interval několika měsíců před soutěží, zahrnující vytvoření pořadatelského sboru a zajištění jednotlivých stránek soutěžního dne.

  Sem patří zejména:

  • určení dne a časového rozpisu soutěže
  • zajištění prostorů nutných k soutěži
  • zajištění financování akce
  • náplň odborné části soutěže
  • náplň odpoledního relaxačního programu
  • technické zajištění
  • zajištění občerstvení
  • finanční vyrovnání s účastníky (cestovní náhrady)
  • podrobný program soutěžního dne

   VLASTNÍ SOUTĚŽNÍ DEN zahrnuje

  • čas nástupu pořadatelů
  • rozdělení jednotlivých rolí pořadatelů
  • příjezd účastníků
  • organizační informace pro účastníky
  • zahájení
  • vlastní soutěž
  • oběd
  • vyhlášení výsledků
  • odpolední relaxační aktivita

  VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE po skončení soutěžního dne obsahuje zhodnocení průběhu, rozeslání výsledkové listiny, zúčtování akce a dotací.

   

  SCHŮZKY POŘADATELŮ se konají podle potřeby a možností členů přípravné skupiny. Měly by se pokdu možnop konat mvždy na stejném místě, ve stejný den v týdnu a stejnou hodinu. Měl by ji vždy řídit jeden z určených zodpovědných členů, nejlépe vedoucí kroužku nebo ředitel školy.

  Z jednání je třeba pořídit zápis a co nejdříve ho expedovat všem členům komise, případně těm, kteří se jednání nemohli zúčastnit. Zároveň se předběžně dohodne termín příští společné schůzkjy.

  Konkrétní příklad takového zápisu je ZDE.

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.